nieuws

Mening gevraagd over invulling toekomstbestendige machinerichtlijn

HSE

Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren, is de herziening van de machinerichtlijn. Als start van de herziening doet de Europese Commissie een publieke uitvraag naar de mening van alle belanghebbenden van de machinerichtlijn.

Mening gevraagd over invulling toekomstbestendige machinerichtlijn

De machinerichtlijn is de basis voor de wetgeving in alle Europese lidstaten over de veiligheid van machines. De impact van een nieuwe machinerichtlijn is groot, zeker omdat Europa er de komende tientallen jaren mee vooruit moet.

Ontwikkelingen machinerichtlijn

Er moet rekening worden gehouden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals robotica, Artificial Intelligence en cyber security. Ook andere vragen spelen een rol: moet de liftenrichtlijn geïntegreerd worden in de machinerichtlijn? Moeten speel- en attractietoestellen terug in de scope van de machinerichtlijn? Wat betekent het als de nieuwe regelgeving niet als richtlijn wordt opgesteld, maar als Europese verordening?

Voor Nederland is de machinerichtlijn van groot belang. Daarom telt Nederland mee als het gaat om het vormgeven aan de opvolger van de machinerichtlijn. Nederland levert als één van de acht Europese landen een bijdrage aan een impact-assessment van deze richtlijn.

Leestip: ‘Bouw machines die de gebruiker niet wíl manipuleren’

Vragenlijst

Als start van de herziening doet de Europese Commissie een publieke uitvraag naar de mening van alle belanghebbenden van de machinerichtlijn. In dit kader organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op vrijdag 23 augustus een bijeenkomst voor alle Nederlandse belanghebbenden om samen met elkaar van gedachten te wisselen over deze herziening.  Na deze themadag kunnen belanghebbenden zelf hun mening vanuit hun eigen optiek kenbaar maken in de genoemde vragenlijst van de Europese Commissie. De uiterlijke datum om de vragenlijst in te vullen is 30 augustus 2019.

Bijeenkomst

De discussiebijeenkomst (gratis) vindt plaats op vrijdag 23 augustus 2019. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen. 

 

Reageer op dit artikel