artikel

Kennis borgen hoogste goed in onderhoud

Maintenance

Op veel onderhoudsafdelingen is de gemiddelde leeftijd hoog te noemen. Bovendien werken die mensen er relatief lang. Gevolg: als er iemand de organisatie verlaat, gaat er veel kennis verloren. Niet voor niets dat het borgen van kennis de hoogste prioriteit heeft. Zoveel wordt duidelijk uit het trendrapport Maintenance Manager van de toekomst.

Kennis borgen hoogste goed in onderhoud

Onlangs liet Ultimo Software Solutions een marktonderzoek uitvoeren onder 150 maintenance managers uit Nederland, België en Duitsland. De deelnemers werd gevraagd in te gaan op vraagstukken, waar zij nu mee worstelen, welke thema’s nu en in de toekomst volgens hen belangrijk zijn en welke invloed automatisering heeft op het dagelijkse werkleven. De drie belangrijkste vraagstukken waarmee de Maintenance manager op dit moment te maken heeft zijn volgens het rapport het (1) borgen van kennis binnen de technische dienst, (2) het zorgen voor een concurrerend machinepark en (3) het balanceren tussen correctief en preventief onderhoud.

Werkervaring

De gemiddelde leeftijd onder technici is vrij hoog, vandaar de uitdaging om kennis te borgen. De deelnemers aan het onderzoek geven aan dat meer dan 75 procent van de technische dienst ouder is dan 35 en meer dan 45 procent heeft een leeftijd tussen de 45 en 55. Tegelijkertijd is het merendeel van de maintenance managers tien jaar of langer in dienst. Dit betekent dat wanneer iemand het bedrijf verlaat, er vaak meer dan tien jaar werkervaring verloren gaat. Borgen van kennis is daarom een belangrijk aandachtspunt.

In control zijn

De tweede uitdaging waarmee maintenance managers te maken hebben, is ervoor zorgen dat de assets concurrerend blijven, ook wanneer het machinepark veroudert. Iets minder dan de helft van de ondervraagden vindt het machinepark modern tot hypermodern. Deze managers zullen sneller iets vervangen in plaats van reviseren, wanneer dit nodig is. De maintenance managers die het machinepark als verouderd beschouwen (38 procent), reviseren machines vaker dan dat ze worden vervangen. Opmerkelijk daarbij is het controle hebben over de uptime en de kosten. Op de vraag of de maintenance managers in control zijn als het gaat om deze twee aspecten, weten ze niet altijd een antwoord te geven. Het rapport daarover: ’58 procent kan geen exacte uptime van zijn machines geven en 50 procent weet niet wat stilstand de organisatie precies kost. 45 procent weet dan ook niet hoe hij de uptime binnen zijn machinepark zou moeten garanderen. 91 procent van de maintenance managers die gebruik maken van geautomatiseerde systemen weten wél exact wat de uptime van hun machinepark is en wat de stilstand van hun organisatie kost.’

Correctief onderhoud

De derde uitdaging is het balanceren tussen correctief en preventief onderhoud. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel maintenance managers nu nog ongeveer eenzelfde hoeveelheid tijd besteden aan correctief (39%) en preventief (36%) onderhoud terwijl ze eigenlijk veel meer tijd aan preventief (48%) en voorspellend  (17% ten opzichte van 7%) onderhoud zouden willen besteden. Ze verwachten dat hier in de toekomst wel een verschuiving zal plaatsvinden, maar correctief onderhoud zal nog altijd een rol blijven spelen, ondanks de opkomst van voorspellend, risicogestuurd en levensduurverlengend onderhoud.

Industrie 4.0 nog geen topprioriteit

Een aantal actuele thema’s hebben invloed op de manier waarop het onderhoudsmanagement is ingericht, denk aan KPI’s, veroudering van het machinepark, Industrie 4.0, kennisborging, kostenbeheersing, return on Investment en veiligheid en preventie. De deelnemers aan het onderzoek vinden vooral veiligheid en preventie een van de belangrijkste thema’s, gevolgd door kostenbeheersing en kennisborging. Thema’s die momenteel als minder actueel worden gezien, zijn Industrie 4.0 en de veroudering van de machineparken. De verwachting isdat alle bovengenoemde thema’s in de toekomst aan belang zullen winnen. Echter, het thema Industrie 4.0 wordt nog niet gezien als één van de belangrijkste thema’s. Hier staan de maintenance managers het neutraalst tegenover.

 

IT-systemen in onderhoud

In de maakindustrie zijn er meerdere systemen die leiden tot digitalisering en automatisering van processen. Een aantal van deze systemen kunnen ook de maintenance manager helpen bij het beheren van informatie en gegevens zoals condition monitoring systemen, maintenance management systemen, document management systemen, HSE-, ERP-, OEE- software, FMECA-tooling, PLC/Scada,… Maintenance managers verwachten in de toekomst minder gebruik te zullen maken van ERP-software en PLC/Scada-systemen en meer van OEE-software en Condition Monitoring Systemen. Het gebruik van Maintenance Management systemen is het hoogst en zal in gebruik nog wat toenemen, zo is de verwachting.

Technologieën

Ook nieuwe technologieën krijgen aandacht: VR, AR, robotica, 3D-printing, wearables, sensoren, nanotechnologie, Internet of Things en drones. De ondervraagden zien vooral sensoren als een technologie die in de toekomst – net als nu – een brede toepassing zal hebben binnen maintenance. Ondanks het feit dat de andere genoemde technologieën voor onderhoud veel mogelijkheden bieden, zien de maintenance managers voor deze toepassingen slechts in beperkte mate mogelijkheden binnen hun organisatie. Vooral drones en Internet of Things zien de maintenance managers pas binnen vijf tot tien jaar in hun organisatie toegepast, zo stelt het rapport.

 

Meer informatie: Ultimo

Reageer op dit artikel