blog

Een betrouwbare fabriek met autonoom onderhoud

Maintenance

De vorige Verbeterpraktijk ging over het belonen van verbeterideeën en zoals in een van de reacties die ik hierop kreeg, werd geschreven, is het belangrijk dat er iets gebeurt met je idee. Dat kan ik alleen maar beamen, maar het kan lastig zijn. Dat ondervond ik zelf toen ik een aantal jaren geleden voorstelde autonoom onderhoud in te voeren bij een fabriek in de levensmiddelenindustrie. De manager zag dat niet zitten.

Een betrouwbare fabriek met autonoom onderhoud

Heeft autonoom onderhoud nut?

Een paar jaar geleden, besteedde ik in De Verbeterpraktijk al aandacht aan het probleem dat je maar moeilijk kunt aantonen dat autonoom onderhoud daadwerkelijk iets oplevert. Ik liet toen in een voorbeeld zien dat de invoering van autonoom onderhoud op de depalletiser van een verpakkingslijn ertoe leidde dat de Overall Equipment Effectiveness (een maat voor de output van een proces) met een aantal procent steeg, doordat storingen van de depalletiser werden voorkomen. Dat is echter niet genoeg om een kritische manager te overtuigen: waarom zou je zoveel aandacht besteden aan die ‘kleine problemen’, terwijl er nog genoeg grote problemen zijn om op te lossen?

Dat was de stellige overtuiging van de betreffende fabrieksmanager: hij moest de grote lijnen bewaken, zoals de operators op de details moesten letten. Om hem toch van het nut van autonoom onderhoud te overtuigen, nam ik hem mee naar een andere fabriek, waar autonoom onderhoud werd gebruikt. Dat kon hem echter niet overtuigen: waarom moesten operators onderhoudstaken uitvoeren? Daarvoor hadden ze het te druk en daarvoor beschikte de fabriek over monteurs.

Een plas water

Maandenlang stapte iedereen in de fabriek over een plas water op het voetpad heen. Het was op een gegeven moment niet eens meer opvallend, daar lag gewoon altijd water op de vloer. Op zekere dag ontstonden echter grote problemen in het productieproces, omdat er te weinig warm water beschikbaar was. Het probleem was dermate groot dat de manager wilde dat de oorzaak zou worden achterhaald. Uit die oorzaakanalyse kwam naar voren dat de problemen waren veroorzaakt door problemen met een warmtewisselaar. Deze bleek niet te leveren wat hij moest doen en uit nadere analyse bleek dat dat werd veroorzaakt door een lekkage. Deze lekkage zorgde ervoor dat maandenlang een plas stond op het voetpad in de fabriek, waar iedereen overheen stapte…

The devil is in the details

Deze situatie leerde de fabrieksmanager dat het goed laten lopen van een fabriek niet alleen draait om de grote lijnen, the devil is in the details, zoals het Engelse spreekwoord luidt. Met autonoom onderhoud zorg je ervoor dat operators echt aan de slag gaan met die details. Grotere problemen worden zo voorkomen: Door ze taken te geven om de installaties schoon te maken en het eenvoudige onderhoud te laten doenzoals smeren en het uitvoeren van inspecties. . Natuurlijk moeten hun bevindingen dan wel serieus worden genomen. Monteurs en de technische dienstmoeten vervolgens zorgen dat geconstateerde problemen adequaat worden opgepakt en dat verbeterideeën van operators serieus worden genomen. Dat zorgt ervoor, samen met gepland onderhoud, dat een fabriek betrouwbaar en robuust kan produceren, zonder ongewenste stilstanden, afvalstromen en kwaliteitsverlies.

Het stopt nooit

De fabrieksmanager is intussen en aantal jaren verder in zijn carrière en leidt nu als sitemanager meerdere fabrieken. Dat weerhoudt hem echter niet om ook te zorgen dat de details worden verbeterd. Toen ik hem onlangs bezocht vertelde hij: “We zijn enkele weken geleden gestart met autonoom onderhoud op de centrifuges in deze fabriek”. Bij de invoering van autonoom onderhoud wordt gestart met een total clean out om een installatie in een goede ‘begintoestand’ te krijgen. Tijdens de total clean out bleek dat operators niet konden zien of er sperwater over de afdichting van de centrifuge stroomde. “Een paar dagen geleden bleek dat dit inderdaad niet gebeurde, waardoor de afdichting ging lekken en de centrifuge moest worden gestopt. Zo zie je maar, het stopt nooit”.

 Ton van Kollenburg is directeur van Protean Management Solutions

Reageer op dit artikel