nieuws

Onderhoud en logistiek ProRail wordt efficiënter door big data

Maintenance

Met behulp van big datatechnologie wil ProRail storingen en slijtage beter voorspellen en hiermee vertragingen op het spoor zoveel mogelijk voorkomen. Dat gaat ProRail nu doen in een DataLab. Daarin worden de nieuwste big data technieken gebruikt om voorspellende modellen te ontwikkelen.

Onderhoud en logistiek ProRail wordt efficiënter door big data
Opstelterrein Bokkeduinen. (foto: Jos van Zetten)

ProRail zet big data in met als belangrijkste doel storingen te voorspellen. Grote hoeveelheden gegevens, gericht op rails, wissels, treinbeveiliging, seinen enzovoort, worden geanalyseerd. In eerste instantie is gestart met vier projecten: wisselstoringen voorspellen, derdenstoringen voorspellen (o.a. spoorlopers, suïcide en dieren), spoorverzakking en spoorstaafdefecten voorspellen.
De computer zoekt de verbanden. Dat zijn verbanden die te complex of onverwacht zijn om zelf te verzinnen. ‘Ons startpunt is altijd om met experts om tafel te gaan, zodat we problemen begrijpen om vervolgens data te verzamelen en klaar te maken voor gebruik. Daarna analyseren we de data, maken een model en kijken hoe goed het model situaties voorspelt. Dan gaan we weer terug naar de expert en herhalen we dit proces net zo vaak tot het voorspellend vermogen goed genoeg is om iets mee te doen in de praktijk. Om verzakking van het spoor te voorspellen zoekt de computer bijvoorbeeld verbanden tussen data over de spoorconstructie, ondergrond, werkzaamheden, weersomstandigheden en de hoeveelheid treinen op het gedeelte van het spoor’, aldus ProRail.
Door de eigen databases te combineren met zo’n 30 externe databronnen op gebied van bevolking, weer, vakanties, gebiedskenmerken etc. heeft Prorail ook een eerste prototype gemaakt van een model om te voorspellen waar en wanneer er hotspots kunnen worden verwacht van mensen langs het spoor. Het model heeft ervoor gezorgd dat ProRail vooraf risicodagen kan zien aankomen en vroegtijdig kan ingrijpen.
In de DataLab projecten werkt Prorail samen met verschillende partijen zoals leveranciers, vervoerders, aannemers, kennisinstituten (TNO en Universiteiten in Delft en Twente) en innovatieve bedrijven.

Reageer op dit artikel