nieuws

FrieslandCampina legt onderdeel productie stil door lek in persleiding

Maintenance

Op maandag 5 november is er een breuk ontstaan in een restwaterleiding van het Waterschap Rijn en IJssel in de buurt van Lochem. Als gevolg van de breuk stroomde er in het begin restwater afkomstig van de productielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo in het riviertje De Berkel. Momenteel wordt de breuk gerepareerd. Ook doet het waterschap er alles aan om de ecologie zo snel mogelijk te herstellen in het getroffen gebied.

FrieslandCampina legt onderdeel productie stil door lek in persleiding
(foto: Friesland Campina)

Om de schade te beperken heeft het Waterschap het water dat in de Berkel stroomde naar een reservoir in de buurt gepompt. Dit reservoir is een stuk braakliggend terrein, dat geschikt is om tijdelijk water zoveel mogelijk in op te vangen. Daarnaast heeft FrieslandCampina zijn productie geminimaliseerd en sommige onderdelen stilgelegd om daarmee de hoeveelheid restwater te verminderen. Ook is het stil leggen van de productie besproken als laatste redmiddel, maar dat was niet nodig. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen is er in het begin toch restwater in de rivier gestroomd. Door de daardoor aanwezige organische materialen (bijvoorbeeld eiwitten) daalde het zuurstofgehalte in het water. Dit heeft helaas ernstig effect gehad op de leefomgeving van de vissen.

Complexe reparatie

Het repareren van de persleiding is een complexe operatie. De huidige aanvoer die door de persleiding loopt moest worden omgeleid. De breuk bevindt zich op een diepte van vier meter in een moeilijk bereikbaar en moerassig gebied. Dat betekent dat op de locatie van de breuk al het water en grondwater weggepompt moet worden, zodat er gewerkt kan worden. Momenteel (13 november)  is de situatie stabiel. Al het vrijkomende restwater is geïsoleerd. De zuurstofconcentraties in de beek stijgen weer voorzichtig en vissen in nood worden nog overgezet. De komende dagen ligt het accent op inspectie en reparatie van de breuk. Ook doet het waterschap er alles aan om de ecologie zo snel mogelijk te herstellen in het getroffen gebied.

 

Reageer op dit artikel