artikel

‘Alleen keiharde feiten zijn reden om te stoppen met een innovatie’

Manufacturing

Jordy van der Velde, innovatiemanager bij Wemo, voelt zich naast innovatiemanager af en toe een verkoper. ‘Onze industrie is redelijk conservatief en staat niet altijd open voor verandering. Helderheid creëren en de innovatieplannen vertalen naar de bedrijfsvisie zorgen voor een groeiend vertrouwen.’

‘Alleen keiharde feiten zijn reden om te stoppen met een innovatie’
(foto: Henk de Vries Photography)

Tekst Evi Husson

‘Innovatie kan niet zonder een heldere visie van het bedrijf’, stelt Jordy van der Velde, innovatiemanager bij Wemo. Het bedrijf uit ‘s-Hertogenbosch ontwikkelt, bouwt en installeert productielijnen en gereedschappen voor het ponsen, buigen, verbinden en bewerken van plaatmateriaal. ‘De visie van Wemo is om mens en machine in optimale harmonie te laten samenwerken zodat het hoogste niveau van productiviteit kan worden bereikt.  Als innovatiemanager bezoek ik beurzen, praat ik met klanten en bedrijven die in onze doelmarkt zitten. Met welke problemen hebben ze te maken? Wat zijn hun wensen?  Hoe kunnen we bijdragen aan een verhoging van hun productiviteit? Vaak willen bedrijven flexibeler of sneller produceren, met minder stilstand zonder in te boeten op kwaliteit of veiligheid. Zijn de wensen in kaart gebracht, dan ga ik na welke technologieën of ontwikkelingen er geschikt zijn om dit te kunnen verwezenlijken. Wat ik uiteindelijk wil bereiken, is dat we op alle marktontwikkelingen goed kunnen reageren zodat we snel kunnen zorgen voor meer waarde bij klanten. Lukt dit, dan lopen we als organisatie altijd voorop in onze industrie, als het gaat om incorporatie van nieuwe technologieën en ontwikkelingen.’

Augmented reality

Van der Velde geeft een concreet voorbeeld. ‘Onze klanten zijn wereldwijd gevestigd. We willen voorkomen dat machines bij klanten langdurig stilstaan door storingen. Wanneer het nodig is om iemand van ons eigen serviceteam in te vliegen, kost dit veel tijd en geld. Om dit te voorkomen, moeten we ervoor kunnen zorgen dat de machinebediende in staat is het probleem zelf op te lossen. Augmented reality kan daarbij helpen. Als je klanten een slimme bril geeft die weet wat de meest voorkomende handelingen zijn, kunnen zij snel instructies oproepen om deze uit te voeren. Lukt dit niet, dan is het mogelijk contact met ons op te nemen zodat onze servicemedewerkers via de bril mee kunnen kijken en rechtstreeks instructies kunnen geven hoe ze het probleem kunnen aanpakken. Dit project zijn we nu aan het uitwerken. Door goed te luisteren naar de klant en heel open te kijken naar alle mogelijkheden kun je soms oplossingen bedenken die compleet nieuw zijn voor de industrie waar je op dat moment in zit.’

Van innovatie tot oplossing Het traject van nieuwe technologie naar daadwerkelijke concrete toepassing is niet altijd eenvoudig, zegt Van der Velde. ‘In eerste instantie leg ik een aantal potentiële ideeën voor aan de algemeen directeur om na te gaan hoe hij denkt dat Wemo en de hele industrie er over tien jaar uitzien en of deze ideeën daarin een rol kunnen spelen. Vervolgens peil ik bij een selecte doelgroep in hoeverre zij er voordelen in zien. Staan ook zij positief tegenover het idee, dan zijn er voldoende redenen om mij hierin verder te verdiepen.’

Grote lijnen versus detail

Het is echter de kunst om niet alles meteen tot in detail te onderzoeken, geeft Van der Velde aan. ‘Ik heb met meerdere innovatiemanagers gesproken en we hebben met z’n allen de neiging om eerst een idee helemaal uit te werken voor we het presenteren. Ondertussen ben je helemaal verliefd geworden op het concept en denk je dat je ermee de toekomst van het bedrijf verzekert, terwijl het idee mogelijk niet voldoende draagvlak heeft. Het is daarom belangrijk om in grote lijnen al vrij snel te communiceren waar je mee bezig bent. Op die manier krijg je al gauw te horen of je focus ligt op de juiste dingen.’

Van der Velde heeft een concreet voorbeeld uit eigen ervaring:  ‘Een van de allereerste zaken die ik onderzocht was Internet of Things. Ik had verschillende manieren bedacht hoe we dit eventueel konden implementeren binnen het bedrijf. Toen ik het ging presenteren, kreeg ik te horen van één van onze managers die verantwoordelijk was voor de aansturing van onze systemen, dat mijn concept op dat moment niet binnen alle lopende activiteiten paste waardoor het plan voorlopig nog even op de plank ligt.  Sindsdien wil ik op elk moment van de dag tegen mezelf kunnen zeggen dat alle werkzaamheden waar ik mee bezig ben, kunnen worden vertaald naar de hogerliggende visie van het bedrijf. Als ik iets aan het onderzoeken ben, dan wil ik honderd procent zeker weten dat de belangrijkste beslissingsnemers daar ook een meerwaarde in zien.’

Fake news

Ook al is het hoger management positief, dan biedt dit nog geen garantie dat andere werknemers de innovatie omarmen, stelt Van der Velde. ‘Onze industrie is redelijk conservatief en staat niet altijd open voor verandering. Innovatiemanagers krijgen vaak te horen ‘moeten we dit wel doen’ of ‘is dat wel verstandig’? Het is daarom erg belangrijk beslissingen die op onderbuikgevoel worden genomen te onderbouwen. Elke mening kan tenslotte worden gepresenteerd als een feit – denk aan al het fake news dat tegenwoordig een begrip is geworden. Dat is iets waar je ook binnen het bedrijfsleven heel erg voor moet oppassen.’ Alles staat of valt met helderheid en het winnen van vertrouwen. Van der velde: ‘Ik heb persoonlijk het geluk veel energie te krijgen in het nagaan of bepaalde zaken die worden beweerd ook echt kloppen. Als iemand zegt ‘ik denk dat dit een probleem wordt’, kan hij of zij gelijk hebben, maar dan mag dat nog geen reden zijn om meteen alles stop te zetten. Het is mogelijk wel een reden om dit even verder uit te zoeken en eventueel een alternatieve route te nemen.’

‘Alleen keiharde feiten mogen een reden zijn om te stoppen met innovatie. In het begin waren we nog meer overgeleverd aan meningen, maar dat is inmiddels niet meer aan de orde. Juist door helderheid te creëren en beslissingen te baseren op feiten, groeit intern het vertrouwen in innovaties. En stap voor stap worden ze opgenomen in de normale bedrijfsprocessen.’

 

Over Jordy van der Velde

Jordy van der Velde (26) volgde de HBO-opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool in Breda. Meteen na zijn studie kwam hij in 2012 bij Wemo terecht als tekenaar-constructeur. Tijdens het uitvoeren van zijn functie bleek al snel dat hij veel oog had voor het doorvoeren van verbeteringen en nieuwsgierig was naar de beweegredenen achter beslissingen. In 2014 kwam hij daardoor op de afdeling standaardisatie terecht waar analytisch vermogen en oog voor detail hoge vereisten zijn.  Ongeveer twee jaar later zette Wemo een nieuwe organisatiestructuur op. Wat betreft innoveren kwam de focus veel meer te liggen op waardecreatie voor de klant. Om dit te realiseren, was het bedrijf op zoek naar een innovatiemanager die de markt wilde onderzoeken, naar beurzen wilde trekken en nieuwe technologieën binnen het bedrijf wilde implementeren. Het bedrijf zag in Van der Velde, die graag een volgende stap in zijn carrière wilde zetten, een geschikte kandidaat. Hij is inmiddels twee jaar werkzaam in deze functie.

Reageer op dit artikel