artikel

Machines naar de cloud brengen begint bij beveiliging

Manufacturing

De industriële manager die werk wil maken van verregaande automatisering doet er goed aan te beginnen bij de beveiliging van data en het zoeken naar daadwerkelijke meerwaarde voor het productieproces. Dat zegt Wouter Kuijpers, operationeel directeur van machinebouwer Dinnissen Process Technology.

Machines naar de cloud brengen begint bij beveiliging

Tekst: Ronald Bruins

Dinnissen ontwikkelt, test en produceert machines en systemen voor het verwerken van korrels, poeders en granulaten. ‘Eigenlijk zijn wij machinebouwer en systemintegrator voor alles van productinname, transport, wegen, doseren tot aan mengen, malen, zeven en verpakken’, zegt Kuijpers. ‘We werken voor grote spelers in feed, petfood, dairy, food en de chemie. Vaak zijn dat multinationals en gaat het om forse investeringen in fabrieken wereldwijd.’ De nieuwste ontwikkeling is om de machines met de cloud te verbinden zodat de productiemanager zelfs thuis vanaf de bank via een app kan zien hoe de productielijnen lopen. ‘Denk aan meldingen over draaitijden, storingen, temperaturen en trillingen. Reden om data van machines naar de cloud te sturen, is om de machines onderling en over meerdere klanten heen te kunnen vergelijken zodat ook predictive maintenance mogelijk wordt. Overigens zijn we nog niet zover dat we al aan die vergelijkingen kunnen beginnen. Onze klanten hebben allereerst inzicht in hun eigen machines.’

Belang van goede beveiliging

Kuijpers benadrukt meerdere malen dat klanten zelf aan zet zijn. ‘Als ze dit niet willen, dan willen ze dit niet. Het is geen must.’ Hij hamert ook op het belang van goede beveiliging van de data in de cloud en bij Dinnissen als leverancier. ‘Daar staat of valt alles mee. Daarom zijn we ook ISO 27001-gecertificeerd. ISO 27001 beschrijft hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan. Met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie zeker te stellen. Dat is belangrijk, want als wij onderuitgaan omdat data verloren raken door bijvoorbeeld een hack, loopt de klant meteen enorme vertragingen op in zijn investeringsronde. Dat willen we absoluut niet. Er staat veel voor ons op het spel. Daarnaast moet de klant zeker weten dat data die met ons wordt gedeeld in vertrouwde handen zijn. Vandaar dat we bij de basis, de beveiliging van de data, zijn begonnen. Beveiliging is voor ons allerminst een sluitstuk.’

Vertrouwen

‘Voorwaarde om gegevens van machines tussen een klant en een machinebouwer uit te wisselen is vertrouwen’, constateert ook Willem Hofmans, directeur van IXON, fabrikant van industriële producten die met het internet zijn verbonden. Zijn bedrijf werkt samen met Dinnissen om data van machines naar de cloud te sturen, als klanten dat willen. ‘Machinebouwers zijn over het algemeen mechanisch en besturingstechnisch heel sterk. Daarover hebben ze alle kennis en kunde in huis. Maar de cloud is een nieuwe technologie, waar ook nieuwe kanten bij komen kijken. Terwijl klanten van machinebouwers al wel vragen naar de cloud. Dat wordt bijvoorbeeld getriggerd door hun thuissituatie waar ze al diverse apparaten kunnen bedienen met apps. Tegenwoordig hangt aan elk consumentenapparaat een app. Waarom kan dat niet in de industriële omgeving?’

Nog maar sporadisch toegepast

Dat kan wel, maar het zogeheten Internet of Things, waarbij apparaten aan het internet worden gehangen, wordt nog maar zeer sporadisch toegepast. ‘De reden is angst om data kwijt te raken. Ik kan me die angst ook voorstellen. Die neem je eigenlijk alleen maar weg door per keer en per machine in te gaan op het beveiligingsaspect.’ Dat vraagt niet alleen bemoeienis van IT, maar ook van de businesskant van het bedrijf, zegt Kuijpers. ‘Als je alleen vanuit de IT kijkt naar de zaak, zou je alles in een fabriek wel willen dichttimmeren. Het makkelijkste is dan de deur zo dicht mogelijk te houden. Dan heb je ook geen beveiligingsproblemen. Maar daarmee kom je niet vooruit. Vanuit businessperspectief wil je inzicht in je machine en productielijnen zodat je stilstanden kunt voorkomen en zo optimaal mogelijk kunt produceren. Vanuit dat oogpunt wil je machines met elkaar kunnen benchmarken, maar ook met machines van andere fabrieken. Zonder precies te weten van wie die andere machines zijn.’ Als voorbeeld noemt Kuijpers de opslagcapaciteit voor de bedrijfsgegevens (storage). ‘De leverancier daarvan vergelijkt op een abstract en geanonimiseerd niveau ook de prestaties van de opslagcapaciteit met andere storages. Uit die gegevens kan blijken dat mijn harde schrijven aan het eind van hun Latijn zijn. Dan kan die leverancier mij dus een bericht sturen en mijn harde schrijven preventief vervangen.’

Machinebouwer heeft meer kennis van de machine

Hofmans ziet ook winst in advisering door de machinebouwer. ‘De bouwer heeft vaak veel meer gedetailleerde kennis van de machines en van de fabriek dan de eigenaar zelf. Hij kan als het ware via internet onder de motorkap meekijken en zien waar problemen in de productielijn opdoemen. Hij kan op afstand de fabriek beter laten draaien.’ Hij licht verder toe met een voorbeeld. ‘Als je ziet dat over de afgelopen drie jaar een bepaalde foutmelding voor 28,5 uur stilstand heeft gezorgd, kun je uitrekenen of het loont er een monteur op af te sturen.’ Kuijpers reageert: ‘Dat kunnen we nu dus al zien van onze machines op klantniveau, maar nog niet in vergelijking met andere machines van ons. Naar dat geaggregeerde niveau zou ik wel willen.’ Zouden in de toekomst ook vergelijkingen met machines van andere leveranciers mogelijk zijn? Kuijpers is reëel. ‘Ik merk hoeveel moeite we in de industrie op dit moment al hebben om op het eenvoudige artikelniveau eensluidende standaarden neer te zetten. Ik ben er vrij pessimistisch over dat mijn wens realiteit wordt.’

Via remote access storing verhelpen

Tot nu toe bieden machinebouwers wel remote access: de bouwer kan van buitenaf inloggen om een storing te verhelpen. Hofmans: ‘Echter, machines die gegevens over de machines voor rapportagedoeleinden naar de cloud sturen, zie ik nog maar weinig. Machinebouwers hebben wel het idee dat ze er iets mee moeten, maar ze zien het als een groot en zwaar project waarbij je eerst data moet verzamelen, dan moet visualiseren en het geheel nog maar moet zien te verkopen aan de klant. Ze zien beren op de weg. Natuurlijk komt er veel bij kijken, maar begin er gewoonweg eens aan. Dat kom je al snel tot oplossingen die een meerwaarde vormen voor je klant.’ Kuijpers: ‘Klanten, veelal industriële managers, zijn onder de indruk van de mogelijkheden om remote live met het reilen en zeilen van de fabriek mee te kijken. Bijvoorbeeld vanaf de bank thuis. Het voordeel is dat hij bij problemen niet naar de fabriek hoeft, maar het wellicht kan oplossen door een paar belletjes te plegen. Dat maakt indruk.’ Een volgende stap is dat de machine via de cloud berichten stuurt als er zich een storing voordoet of dreigt voor te doen. ‘Als zo’n melding zich vaak voordoet, kunnen wij adviseren om in te grijpen in het proces.’

Continue loop van feedback

Dergelijke meldingen helpen nu al bij de ontwikkeling van nieuwe machines, constateert Kuijpers. ‘Het is een continue loop van feedback die van onze machines komt, naar onze ontwikkelaars. Daarbij verbeteren we machines, processen en de implementatie naar aanleiding van die feedback. Je kunt die loop versnellen door het gebruik van de cloud. Dan kunnen ontwikkelaars ook sneller zien waar het over het algemeen misgaat met een machine. Je hebt sneller informatie beschikbaar omdat je deze ook sneller met elkaar deelt.’

Wordt het met deze technologie mogelijk om vaste afspraken, zoals pay per use, te maken? Dat de klant niet meer betaalt voor de aanschaf van de machine, maar voor draaiuren? Dat gaat Kuijpers te ver. ‘Je kunt namelijk het opereren van de machine moeilijk garanderen omdat er veel meer factoren een rol spelen in de fabriek. Denk aan het functioneren en het opleidingsniveau van de operator of de complexiteit van de aanvoer van grondstoffen. Als de supply chain van de klant niet op orde is, kun je dat ons als machinefabrikant moeilijk verwijten. Ik zie wel voor me dat je onderhoudsabonnementen krijgt, zoals de cv-ketel thuis. Omdat je het aantal draaiuren en het onderhoud beter kunt afstemmen op de daadwerkelijke praktijk.’

Waar zit de meerwaarde?

De meerkosten voor het verbinden van een machine aan de cloud vallen wel mee, volgens Kuipers. ‘Het kostenplaatje is vooral voor de machinebouwer: denk aan het op orde brengen en houden van systemen, de organisatie, het opleiden van medewerkers en certificering hiervan’ Hofmans: ‘Je kunt op een veilige manier PLC’s via een router aan een cloudplatform hangen. Ook dat brengt geen hoge kosten met zich mee. Belangrijker dan dat is om te onderzoeken waar je nu precies meerwaarde in zoekt. Welke informatie van de machine wil je verzamelen? Welk inzicht wil je dan verkrijgen? En ga je er dan ook daadwerkelijk wat mee doen om bijvoorbeeld downtime te verminderen of de productie te versnellen? Dat soort vragen moet je je aan het begin van het traject stellen.’

 

 

Reageer op dit artikel