artikel

Werken in productgroepen brengt focus in de teams

Manufacturing

Sinds anderhalf jaar wordt bij Moba in productgroepen gewerkt. Dat bracht een enorme focus binnen de teams. Verder wordt er inmiddels modulair ontwikkeld en lean gebouwd. ‘Hierdoor hebben we een kortere productietijd en kunnen we aan de groeiende vraag voldoen’, zo vertelt Giel Bakker, product owner bij de machinebouwer.

Werken in productgroepen brengt focus in de teams

Tekst: Evi Husson

Klanten van Moba zijn verspreid over negentig landen wereldwijd. Het bedrijf verkoopt machines die 60.000 –255.000 eieren per uur kunnen sorteren en verpakken. De laatste jaren is het scala enorm verbreed en zijn de machines met robotica verder geautomatiseerd. ‘We willen de eieren zo efficiënt mogelijk kunnen sorteren, inpakken en kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren. Daarvoor is een vergaande, maar vooral slimme automatisering nodig’, zegt Giel Bakker, product owner Autopack. Hij is samen met een zestienkoppig multidisciplinair team verantwoordelijk voor alle automatisering achter de sorteermachine.
‘Automatisering maar ook digitalisering speelt een steeds grotere rol in de koppeling van verschillende machines tot geïntegreerde productielijnen. Dit is ook noodzakelijk voor onze klanten. Landen als Japan, waar een sterke vergrijzing plaatsheeft, voeren de druk op om nog meer te automatiseren, gewoonweg door het feit dat er geen mensen zijn die de hoge werkdruk daar kunnen opvangen. We proberen daarin tegemoet te komen door zelf sterke doelen te stellen. Zo hebben we onlangs een efficiënt inpakrobotsysteem (MR12) op de markt gebracht dat twee typen eierdozen onafhankelijk van elkaar kan verwerken. Doordat beide kanalen voor verschillende klassen kunnen worden ingericht, ontstaat een hoge en constante doorvoer en wordt de efficiency en flexibiliteit verhoogd.’
Daarnaast zorgt Moba dat op een slimme manier data worden verzameld en verwerkt waardoor klanten een beter inzicht krijgen in de performance van hun productielijnen en ze sneller kunnen worden geholpen bij storingen. (zie kader Slim gebruik van data van klanten).

3D-simulatiesoftware

In de eigen bedrijfsprocessen zoekt Moba eveneens naar verbetermogelijkheden. ‘De nieuwe inpakrobot is bijvoorbeeld modulair ontwikkeld en bouwen we lean in drie assemblagestations met ieder een doorlooptijd van ongeveer zestien uur. Hierdoor hebben we een kortere productietijd in vergelijking met reguliere assemblagestations en kunnen we aan de groeiende vraag voldoen. Voor engineering waren de modulaire opbouw en het goed uitbalanceren van de verschillende assemblagestations een hele uitdaging, maar het is het team samen met Operations, Sales en Service gelukt.’

Ook op softwaregebied zijn verbeteringen doorgevoerd. ‘Waar we vroeger software van onze nieuwe producten pas konden testen wanneer de hardware was gebouwd, gebruiken we nu in het softwarepakket 3D-simulaties zodat we nog vóór er wordt gebouwd kunnen vaststellen of de software doet wat het moet doen en of eventueel mechanische aanpassingen moeten worden gedaan. Zo kwamen we er door 3D-simulatie bijvoorbeeld achter dat in een buffercyclus bepaalde robots geen toevoer meer kregen door de algoritmes die in de software werden gebruikt. Dit konden we nog aanpassen voor er wat was gebouwd.’

Multidisciplinair

Sinds anderhalf jaar wordt bij Moba in productgroepen gewerkt. ‘Dit heeft een enorme focus binnen de teams gebracht. Vroeger werden verbeterprojecten met projectleiders en een team aangepakt terwijl een aparte afdeling verantwoordelijk was voor de systemen. Tegenwoordig zorgen we ervoor dat de verschillende disciplines meer en vaker met elkaar samenwerken waardoor men beter nadenkt welke impact een wijziging in één discipline heeft op een andere. Als je iemand van software vraagt wat de beste oplossing is, denkt hij in eerste instantie niet na over de implicaties voor de mechanical engineer en andersom evenmin. Maar als je dat samen doet, kom je tot een betere oplossing. Dit geeft een mooie dynamiek, een snellere ontwikkeling en een beter product.’

Bakker geeft een voorbeeld. ‘Bij de ontwikkeling van een nieuwe robot ligt aan het einde van het traject vaak veel druk op software. In multidisciplinaire teams kunnen mechanical engineers hierin een ondersteunende rol bieden door mee te helpen met testen. Ze testen bovendien op een andere manier dan software engineers waardoor sneller duidelijk wordt waar nog wijzigingen moeten plaatsvinden. Er ontstaat een bredere blik op het geheel.’

Focus

Een van de cruciale aspecten om succesvol stappen voorwaarts te maken, is volgens Bakker het stellen van realistische doelen. ‘Ik vind het belangrijk dat taken goed worden voltooid voor we de volgende stap nemen en wil dat het team niet te veel ballen tegelijkertijd in de lucht houdt om de focus te kunnen behouden. Doorgaans wordt veel tijd verloren door het continu wisselen van de verschillende taken. Dit wordt overigens vaak veroorzaakt door de manager die plots andere prioriteiten stelt om bijvoorbeeld ergens snel even een brandje te blussen. Deze situaties wil ik vermijden. Met de agile werkmethodes hebben we tweewekelijkse zogenoemde sprints met sprintdoelen waarbij we als team alle gestelde deeldoelen binnen de vastgelegde tijd voor elkaar willen krijgen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een functie op een robot waardoor we bepaalde patronen sneller kunnen inpakken. Het sprintdoel luidt: het concept en de architectuur voor alle disciplines voltooien. Dat klinkt misschien vrij vaag, maar in twee weken tijd zijn alle pijnpunten op tafel gelegd en kan het doel worden voltooid. Denk aan het selecteren van de juiste zuigers en andere onderdelen door de mechanical engineers, programmatiekeuzes bij software en ook installatie en onderhoud van de functie waaraan wordt gewerkt, wordt in de sprint meegenomen. Doordat één aspect integraal wordt aangepakt maken we weer een stap in het ontwikkelproces.’

Constante realistische werkdruk

Belangrijk daarbij is het maken van een realistische schatting van het werk dat in die periode moet gebeuren. ‘Het gaat om een relatieve inschatting waarbij de meer ervaren werknemer en de werknemer die meer tijd nodig heeft, tegen elkaar worden weggestreept zodat een realistische schatting kan worden gemaakt hoeveel punten een team per sprint kan wegwerken. Omdat vooraf duidelijk is afgesproken welke taken er moeten gebeuren, is er ook commitment om dit na te komen. De ene keer zit het wat mee, de andere keer wat tegen, maar zolang je een constante realistische werkdruk creëert, is er veel toewijding en blijft iedereen gemotiveerd om na te komen wat is afgesproken.’

Blijven motiveren

Gemotiveerde werknemers die begrip hebben voor elkaars discipline kunnen samen veel realiseren. ‘Je moet mensen ook steeds blijven prikkelen. Engineers moeten bijvoorbeeld kunnen ervaren wat er bij klanten speelt. Ik laat hen bijvoorbeeld regelmatig bij een installatie met service engineers mee op pad gaan. Zo kunnen ze zich beter verplaatsen in de issues waar de klanten en service engineers mee te maken hebben. Dit brengt de machineontwikkeling weer naar een hoger niveau.’
Wat eveneens motiveert, is werknemers vrijheid geven voor eigen ontwikkelingen. ‘We hebben goede techneuten die van techniek houden en zelf regelmatig ideeën aandragen. Daar moet je de goede ideeën zien uit te halen en hen ruimte geven om ermee aan de slag te gaan. Ook als iemand een idee heeft en ik zie er nog geen mogelijkheden in om het later toe te passen. Ook dan laat ik engineers met hun idee experimenteren omdat het anderen kan inspireren, zolang het geen dagtaak is en het niet te veel afleidt van de lopende projecten. Ideeën leiden mogelijk tot productverbeteringen in een later stadium. Op die manier kunnen komen we steeds dichter bij ons hoofddoel: klanten de beste oplossing bieden als het gaat om efficiency, voedselveiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak.’

Giel Bakker

Giel Bakker (35) volgde na MTS Werktuigbouwkunde de opleiding HTS Industriële automatisering. Hierna startte hij zijn loopbaan bij Emerson Process Management in Ede als mechanical engineer. Na ongeveer drie jaar kwam een positie vrij als projectleider die hij ter harte nam. Hij volgde ondertussen een avondopleiding Post HBO bedrijfskunde. De afdeling waarvoor hij werkte, verhuisde drie jaar later naar Engeland waardoor Bakker in Ede in de functie van application support manager belandde. Zijn team was verantwoordelijk voor het oplossen van problemen met flowmeters wanneer de service organisatie er niet uitkwam en bood extra ondersteuning aan de sales organisatie bij nieuwe applicaties van Emerson. Omdat Bakker meer met procedures dan met mensen en techniek bezig was, ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij Moba, waar hij in 2015 startte als projectleider integratie voor grote klantenprojecten. Na ongeveer anderhalf jaar maakte het bedrijf een wijziging in de organisatie – het bedrijf had een sterke groei doorgemaakt waardoor afdelingen te groot werden – waardoor Bakker doorgroeide naar de functie product owner. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de research en development van een bepaald aantal producten tot het onderhoud ervan. Ongeveer zes maanden geleden werd zijn portfolio uitgebreid en werd hij verantwoordelijk voor alle producten die volgen op de sorteermachine: de productgroep Autopack. Deze groep bestaat uit een zestienkoppig multidisciplinair team van elektra, mechanisch, documentatie, software en product research engineers.

 

Slim gebruik van data van klanten

Moba zet sterk in op automatisering, maar ook op een slim gebruik van data. Bakker: ‘Heeft een klant een probleem, dan kunnen we de data van verschillende machineonderdelen opvragen en een foutenanalyse uitvoeren waardoor we op afstand vaak al instructies kunnen geven om een probleem op te lossen.’
Daarnaast biedt Moba een big data platform aan: iMoba. ‘Wanneer een klant dit wenst, krijgt hij op zijn telefoon of tablet met een applicatie toegang tot een schat aan informatie over zijn productieprocessen. Bijvoorbeeld hoeveel eieren er zijn gesorteerd, hoeveel er gebroken waren, kwaliteitsverschillen tussen batches, et cetera. Hiermee kunnen klanten gericht hun productieproces verder verbeteren.’ In 2018 is deze functionaliteit nog uitgebreid. ‘Omdat er dagelijks wereldwijd zo’n één miljard eieren door onze machines gaan, komt er veel informatie beschikbaar. Op basis van die verzamelde kennis introduceert Moba een benchmark module op iMoba waardoor klanten de performance van hun productielijnen kunnen afzetten tegen ‘best practices’. Hierdoor krijgt de klant real-time informatie hoe zijn productie verloopt, wat best-practices zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dat zorgt voor hogere kwaliteit, meer opbrengst en vermindert het gebruik van grondstoffen.’

Reageer op dit artikel