nieuws

Hollandse kas voor olie-industrie in Oman

Manufacturing

Kassenbouwer Kubo uit Monster gaat in Oman 190 hectare aan kassen bouwen. Niet om groenten of andere gewassen te telen maar om zonnespiegel te beschermen tegen zand en stof. De warmte wordt gebruikt om stoom op te wekken.

Hollandse kas voor olie-industrie in Oman
Kassenbouwer Kubo uit Monster gaat in Oman 190 hectare aan kassen bouwen. (foto: Kubo)

De kassen worden gebouwd voor de grootste olieproducent van Oman en Glasspoint, het Amerikaanse bedrijf dat de zonne- en stoominstallaties bouwt. Het concept is vergelijkbaar met dat van thermische zonnecentrales. De kas fungeert in feite als een grote zonnecollector. In de kas wordt zonne-energie opgeslagen, die wordt gebruikt om de stoom te produceren. Op de kas zijn daarvoor spiegels aangebracht, die een maximum aan zonlicht opvangen. Die warmte wordt geconcentreerd in een netwerk van buizen, gevuld met water.
De kas kent vele aanpassingen in vergelijking met een standaard tuinbouwkas. Kubo heeft het concept zó ontwikkeld, dat de kas werkt op overdruk en geheel condensvrij is. Alle vocht wordt uit de kaslucht gehaald en de samen met partners ontwikkelde filterinstallatie houdt het stof buiten de kas.
De stoom wordt benut om olie in de grond te verwarmen, zodat die gemakkelijker gewonnen kan worden. Nu wordt nog gas verbrand om de stoom te produceren.
Uiteindelijk zal in het kassencomplex een installatie komen te staan met een vermogen van 1 gigawatt. Nog dit voorjaar zullen de eerste 20 hectare in het zuidoosten van het sultanaat worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel