nieuws

Nieuwe modulair opgebouwde proeffabriek nieuwe plastics

Manufacturing

Sabic bouwt een nieuwe proeffabriek op Brightlands Chemelot Campus voor de ontwikkeling van de volgende generatie polypropeen. Deze proeffabriek, waarin de gasfase-polymerisatie-technologie wordt toegepast, wordt eind maart 2017 in gebruik genomen. De proeffabriek draagt bij aan de productie van betere materialen in de nabijgelegen grootschalige fabrieken van Sabic. Daarmee wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende industrieën, zoals auto’s, pijpleidingen, huishoudelijke apparaten en geavanceerde verpakkingen.

Nieuwe modulair opgebouwde proeffabriek nieuwe plastics
(foto: Sabic)

Voor de bouw en installatie van de proeffabriek past SABIC een snelle aanpak toe. Het werk is uitbesteed aan Zeton, een toonaangevende ontwerper en bouwer van innovatieve fabrieken op proef- en demonstratieschaal, gevestigd te Enschede en Burlington Ontario in Canada. Zeton heeft een zogenoemd skid-mounted systeem ontworpen, waarmee de opstarttijden kunnen worden verkort en dat het ontwerp flexibel houdt. De installatie start in december, nadat Zeton de fabriek in Enschede heeft gebouwd en getest en het in ongeveer vijftien modules is gedemonteerd voor transport naar Geleen.
Sabic is vooral op zoek naar varianten met verbeterde stijfheid/impact, verwerkingseigenschappen en andere secundaire eigenschappen waaraan verschillende industrieën behoefte hebben. Het concern wil zich toeleggen op de ontwikkeling van bepaalde varianten van polypropeen, co-polymeren en homo-polymeren. Er worden ook experimenten uitgevoerd met geavanceerde katalysatoren. De fabriek vormt een aanvulling op proeffabrieken die het concern op andere strategische locaties in gebruik heeft, en draagt bij aan de strategische innovatie-initiatieven die inspelen op voortdurend wijzigende marketbehoeften.

Reageer op dit artikel