nieuws

Machinefabriek Boessenkool wint de Nederlandse Innovatie Prijs 2018

Manufacturing

Een onafhankelijke jury benoemde Machinefabriek Boessenkool tot de meest innovatieve onderneming van 2018 en ontving de Nederlandse Innovatie Prijs 2018. De benoeming gebeurde op basis van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2018. Op basis van een grootschalig onderzoek, deskresearch en interviews met het management van bedrijven werden drie toonaangevende innovatieve bedrijven geselecteerd;  KPN, Machinefabriek Boessenkool en Youwe. Machinefabriek Boessenkool kwam als de winnaar uit de bus.

Machinefabriek Boessenkool wint de Nederlandse Innovatie Prijs 2018
foto: Eric de Vries

Machinefabriek Boessenkool  is gericht op het ontwerpen en fabriceren van vernuftige oplossingen die met precisie equipment te realiseren zijn. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing is de Emergency drone waarbij gewonde soldaten uit een gevaarlijk gebied gehaald kunnen worden zonder dat andere levens direct in gevaar komen. Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een soort vliegwiel waarmee pieken en dalen uit het elektriciteitsnet gehaald kunnen worden. Verder heeft het Almelose bedrijf ook een recyclingmachine ontwikkeld waarmee spuitbussen (inclusief inhoud) op een milieuvriendelijke manier ontmanteld en volledig hergebruikt kunnen geworden. De technologie die ten grondslag ligt aan de oplossing is niet altijd compleet nieuw (bijv. drones en vliegwielen). De nieuwheid zit meer in de nieuwe toepassing van een bepaalde technologie waarop wordt voortgebouwd.

Integrale machines en producten

Om diverse uitdagingen het hoofd te bieden, is de organisatie wel verschoven richting het bieden van meer integrale machines en producten (in plaats van componenten) en meer richting een dienstverlener. Verder is het businessmodel aangepast waarbij klanten voor bepaalde nieuwe oplossingen niet meer gefactureerd worden voor de aanschaf van een oplossing, maar betalen op basis van de output van de oplossing. Tevens wordt het bedrijf gekenmerkt door samenwerking met een verscheidenheid aan externe partijen, een platte organisatiestructuur en tal van initiatieven om interne kennisdeling te bevorderen alsmede om vaardigheden van medewerkers te bevorderen.

Kennisdeling

De jury was zeer te spreken over de combinatie van verschillende eigenschappen die aanwezig zijn bij Machinefabriek Boessenkool. Zo waardeert de jury de omslag die het bedrijf heeft gemaakt “van een fabriek naar een probleemoplosser en dienstverlener” waarbij ze – ondanks haar leeftijd – in staat is gebleken om voorop te lopen met product- en dienstinnovaties. Bewoordingen als “een echt ondernemend familiebedrijf” en een “parel van de Nederlandse maakindustrie” kwamen daarbij ook naar voren bij de jury. Ook roemde de jury het vernuft van het bedrijf om nieuwe toepassingen te bedenken en te realiseren voor bepaalde technologieën waarbij aandacht voor kennisdeling, vaardigheden en coaching van medewerkers een prominente plaats geniet. Al met al is de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 een toonbeeld van een innovatief bedrijf.

Reageer op dit artikel