nieuws

Fraunhofer en UTwente werken samen aan smart industry

R&D

Op maandag 23 januari is het Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems aan de Universiteit Twente (FPC@UT) geopend. Het FPC@UT is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Twente, het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT in het Duitse Aken, en Saxion. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, verrichtte de openingshandeling op de campus van de Universiteit Twente.

Fraunhofer en UTwente werken samen aan smart industry
(foto:UTwente)

Het center moet een bijdrage leveren aan de belangrijkste uitdagingen binnen de smart industry, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het FPC@UT zet in op de ontwikkeling van slimme productietechnologieën voor slimme producten in diverse toepassingsgebieden. De focus ligt daarbij op design en product engineering in complexe hightech systemen. De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven moet zorgen dat de R&D-inspanningen leiden tot vlotte en succesvolle implementatie in de praktijk.

Vijf jaar
De startfase omvat een termijn van vijf jaar en de samenwerkende partijen lanceren in de komende maanden drie van de vijf geformuleerde pilotprojecten. De thema’s van de pilotprojecten zijn: predictive maintenance, laser forming, fabrication of low cost piezoelectric microsystems for lab-on-a-chip applications, wafer-level glass molding for integrated opto-mechanical sensors en multimaterial laser-direct micro circuit generation.

Uitdagingen voor de industrie
Het FPC@UT ontwikkelt en biedt oplossingen voor smart industry door de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch toepasbare technologische innovaties. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland en Duitsland in hun positie in wetenschappelijk- en technologie-gedreven innovaties in de belangrijkste sectoren.

Hier vindt u meer informatie over het Fraunhofer Project Center.

Reageer op dit artikel