nieuws

Ontwikkeling hybride tandem zonnecellen krijgt vervolg

R&D

NWO heeft een toekenning van 2 miljoen euro gedaan voor een strategisch programma op het gebied van zonneceltechnologie, het Joint Solar Programme III (JSP3). Het doel van het programma is om fundamentele kennis te ontwikkelen voor het maken van hybride tandem zonnecellen met een conversierendement van dertig procent of meer. Het programma volgt op twee eerdere programma’s op het gebied van zonnecellen en maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage voor de topsector Energie 2016-2017.

Ontwikkeling hybride tandem zonnecellen krijgt vervolg

Het onderzoek richt zich op vier uitdagingen die bij het ontwerp van nieuwe tandem zonnecellen komen kijken: het ontwerp en de productie van individuele zonnecellen en hun componenten (o.a. de dunne silicium en perovskiet lagen), het optimaliseren van licht invangtechnieken (‘light management’), en het minimaliseren van verliezen als gevolg van het op elkaar “plakken” van de twee zonnecellen en de benodigde elektrodes.

Kennisuitwisseling bedrijven – universiteiten

Het belang van innovatief onderzoek naar zonneceltechnologieën in NL is groot, niet alleen in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht, maar ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op het gebied van zonneceltechnologie kent Nederland een groot aantal innovatieve bedrijven dat voorop loopt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor productie en karakterisering van hoog efficiënte zonnecellen en modules. Met dit programma beoogt NWO naast ontwikkeling van fundamentele kennis ook de kennisuitwisseling tussen bedrijven en universiteiten op dit terrein te bevorderen.

Consortium

Het consortium dat het programma gaat uitvoeren bestaat uit teams van de Technische Universiteit Delft (prof.dr. M. Zeman, prof.dr. A. Weeber), de Technische Universiteit Eindhoven (prof.dr. R. Janssen, prof.dr. E. Kessels), NWO-instituut AMOLF (prof.dr. A. Polman, dr. E. Garnett), en de Universiteit van Amsterdam (prof.dr. T. Gregorkiewicz). Daarnaast doen Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten en haar Solliance afdeling in Eindhoven, en de bedrijven Shell, Exasun, Eternal Sun, Levitech, en Tempress Systems mee door de inzet van middelen en/of personeel.
Het programma loopt in de periode tussen 2017-2022. De totale begroting voor het JSP3 programma is  €2,5 miljoen, waarvan Shell k€ 500 bijdraagt. Daarnaast leveren de andere industriële partners een substantiële in-kind bijdrage.
Bron: NWO

Reageer op dit artikel