nieuws

Flowreactor produceert nanomaterialen voor efficiëntere zonnepanelen

R&D

Wetenschappers van Zuyd Hogeschool hebben een flowreactor ontwikkeld voor de productie van een specifieke soort nanomateriaal. Hiermee kan de lichtopbrengst van zonnepanelen vijf tot tien procent worden verhoogd. Het nanomateriaal wordt verwerkt in de folie van de zonnecellen en kan mogelijk ook toegepast worden in de glastuinbouw.

Flowreactor produceert nanomaterialen voor efficiëntere zonnepanelen
Studenten bij de flowreactor

De reactor maakt het mogelijk om snel en gecontroleerd een nanomateriaal te produceren dat de lichtopbrengst in zonnepanelen kan verbeteren. Bij een flowreactor vindt het hele proces in een soort dunne slang plaats. Grondstoffen worden in een vloeistof opgelost en door de reactor geleid om er als nanomateriaal weer uit te komen. Nadat de vloeistof is verwijderd, kan het nanomateriaal worden verwerkt in de folie die onder het afdekglas van een zonnemodule zit.

Samenwerking

De ontwikkeling van de flowreactor is onderdeel van een project waarin drie Zuyd lectoraten samenwerken met tien gespecialiseerde MKB-bedrijven, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). ‘Doordat we vanaf het begin konden beschikken over alle benodigde kennisgebieden om vanuit de flowreactor en het nanomateriaal tot een zonnepaneel te komen, en in die keten van kennis samengewerkt hebben aan het bedenken van oplossingen, konden we een hoog ontwikkeltempo realiseren’, zegt Pascal Buskens, lector Nanostructured Materials van Zuyd Hogeschool en principal scientist bij Brightlands Materials Center en TNO. ‘In iedere fase van het proces kijken de deskundigen uit vorige en volgende fasen mee, dat helpt enorm.’

Input studenten

Studenten van diverse opleidingen van Zuyd spelen een belangrijke rol in alle deelfasen van de ontwikkeling. Zo hebben ze meegewerkt aan de ontwikkeling en de bouw van de flowreactor. Een viertal studenten werkt aan de synthese van het nanomateriaal, en er is een team van studenten gestart om met docenten en gespecialiseerde bedrijven te bedenken hoe het nanomateriaal het best in de folie kan worden geïntegreerd. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat onderzoeken of hetzelfde nanomateriaal in de glastuinbouw kan worden ingezet om de lichtinval in kassen, en daaruit voortvloeiend de gewasopbrengst, te verbeteren.

Partners

Partners in dit Flow4Nano-project zijn Zuyd Hogeschool, HAN, TNO, Brightlands Materials Center, Kriya Materials, Chemtrix, Nanohouse, OMT Solutions, Hielkema Testequipment, Eternal Sun, Emultech, Yparex, Mardenkro en CHILL. Het project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SiA.

 

Meer informatie bij Zuyd Hogeschool 

Reageer op dit artikel