nieuws

Kunststoffen produceren met afvalgas van staalindustrie

R&D

Een nieuw consortium van veertien partners uit zeven landen, geleid door materiaalproducent Covestro, wil onderzoeken hoe rookgas van de staalindustrie kan worden gebruikt om op efficiënte en duurzame wijze kunststoffen te produceren. Op deze manier kan aardolie worden bespaard. Carbon4PUR is een sectoroverschrijdend project en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie.

Kunststoffen produceren met afvalgas van staalindustrie

Tijdens de staalproductie wordt een mengsel van koolstofdioxide en koolstofmonoxide geproduceerd. Het consortium Carbon4PUR wil deze mengsels gebruiken voor de productie van polyolen: essentiële componenten voor polyurethaan-isolatiematerialen en -coatings, die anders worden geproduceerd met ruwe olie.
Het proces dat wordt ontwikkeld is bijzonder aangezien het de stap elimineert waarbij afvalgas eerst moet worden gescheiden in verschillende afzonderlijke componenten. In plaats daarvan wordt het gasmengsel nu via een chemo-katalytisch proces rechtstreeks omgezet in bouwstenen en halffabricaten voor polyurethane. Dit kan de ecologische voetafdruk met twintig tot zestig procent verminderen.

Start proefproject

De ideale omstandigheden voor de start van dit industriële proefproject zijn al gevonden: in Fos-sur-Mer, een stadje in Zuid-Frankrijk, liggen een staalfabriek van ArcelorMittal en een productiebedrijf van Covestro naast elkaar.

Consortium

Het consortium van dit gasterugwinningsproject bestaat uit academische en institutionele partners zoals de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aken, de Technische Universiteit Berlijn, Dechema, het Imperial College London, de universiteiten van Gent en Leiden, het Frans Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, het South Pole Carbon Asset Management, de Grand Port Maritime de Marseille en PNO Innovatieadvies.

Frankrijk

Vanuit de basis in Zuid-Frankrijk zouden deze innovatieve halffabricaten geleverd kunnen worden aan industriële partners zoals Recticel en Megara Resins, een Griekse leverancier voor de coatingindustrie.
Ongeveer acht miljoen euro wordt verstrekt door de Europese Unie, over een periode van drie jaar terwijl industriële partners eveneens in het project zullen investeren.

Meer informatie bij Covestro

Reageer op dit artikel