nieuws

Onderzoek naar de sociale factoren van robotisering

R&D

In het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) worden mogelijke ethische en maatschappelijke kwesties al in een vroeg stadium van een (technologische) innovatie in kaart gebracht, zodat hiermee in het innovatieproces rekening kan worden gehouden.

Onderzoek naar de sociale factoren van robotisering

Een consortium van onderzoekers en publieke en private partners gaat aan de slag met financiering van NWO en bijdragen van hun partners om een antwoord te vinden op de vraag: Hoe kun je de samenwerking tussen mensen en robots optimaliseren in de logistiek.

Meer specifiek richt het onderzoek zich op het waarborgen van de betekenisvolheid van werk en het welzijn van werknemers in logistieke warehouses in een gerobotiseerde werkomgeving. Aan het onderzoek, geleid door Dr. P.M. le Blanc  van de TU Eindhoven nemen de volgende partners deel: Access Business Group, Vanderlande Industries B.V., Ingram Micro CFS Technology B.V.

Reageer op dit artikel