nieuws

Hypersonische vluchten: in 3 uur vliegen van Amsterdam naar Sydney?

R&D

Een hypersonisch vliegtuig vliegt in de stratosfeer, waar de luchtweerstand minder is en daardoor ook het brandstofverbruik lager is. Het vliegtuig kan acht keer sneller vliegen dan het geluid en tien keer sneller dan een hedendaags passagiersvliegtuig. Daarmee vlieg je in drie uur van Nederland naar Australië. Een uitgebreid onderzoek is gestart en onderzoekt de mogelijkheden.

Hypersonische vluchten: in 3 uur vliegen van Amsterdam naar Sydney?
Hypersonic Cruiser Concpet Courtesy: European Space Agency

Het Stratofly-project, onderdeel va het EU-Horizon 2020 programma, doet onderzoek of de ontwikkeling van een hypersonisch testvliegtuig in 2035 mogelijk is. Het project loopt tot eind 2020.
NLR neemt deel aan het project en richt zich onder meer op innovatieve hybride voortstuwingsystemen op basis van waterstof. Daarnaast zullen ook de milieueffecten worden geanalyseerd , zoals de gevolgen van emissies voor de ozonlaag en het klimaat. Ook zal onderzoek worden gedaan naar het welzijn van de passagiers, zoals comfort, bioritme en veiligheid.

Geluidreductie en voortstuwingssysteem

Een van de uitdagingen betreft het beperken van het geluid van het voortstuwingssysteem. NLR gaat onderzoek doen naar het geluid van de zogenaamde “air turborocket” -motoren, die geïntegreerd zijn in de romp en in één gezamenlijke “nozzle” uitblazen. Deze motoren zullen tijdens de subsonische start- en landingsfase worden gebruikt . Op grote hoogte zullen deze motoren het vliegtuig versnellen tot snelheden vier keer sneller dan het geluid, waarna een “dual mode ram” – of “scramjet”- motor de voorstuwing overneemt.

NLR zal het straalgeluid voorspellen aan de hand van semi-empirische modellen, waarbij het data zal gebruiken van experimenten met in de romp geïntegreerde geschaalde motoren (zonder verbrandingskamer). Die motoren gaat NLR zelf maken in de modellenwerkplaats en ook zelf testen.
Daarnaast richt het Nederlands lucht- en ruimtevaartcentrum zich op geluidreductie van het voortstuwingssysteem. Dit systeem is in tegenstelling tot huidige vliegtuigen niet bevestigd aan een vleugel, maar geïntegreerd in de romp. Door absorberende materialen toe te passen en het systeem op een bepaalde positie te plaatsen in de romp kun je in theorie een bijdrage leveren aan het beperken van het motorgeluid.

Revolutionaire vorm van luchttransport

Het project is een eerste stap om nieuwe luchtvaartroutes te verkennen op hoogtes die nog niet worden geëxploiteerd, tegen de achtergrond van een verwachte verzesvoudiging van het mondiale luchtverkeer in 2050. Uiteindelijk is het doel een revolutionaire vorm van luchttransport te realiseren die veel sneller en efficiënter is en tegelijkertijd duurzamer is dan het huidige luchttransport.

Bron: NLR

Reageer op dit artikel