blog

Betekent process mining het einde van Six Sigma?

SCM

‘Process mining zou de opkomst van digital twins wel eens enorm kunnen versnellen.’

Betekent process mining het einde van Six Sigma?

Iedereen kent het beeld van een groep Black Belts die naar binnen wordt gehaald om een proces uit te pluizen en de root cause van productieproblemen te lokaliseren. Vaak gaat het om trajecten van weken tot maanden. Zo’n project vereist vaak een data-analyse aangevuld met statistische kennis. In sommige bedrijven is die kennis in huis, bij andere bedrijven moet die worden ingehuurd. Hoewel deze trajecten vaak leiden tot goede resultaten, is de investering in tijd en geld fors. Naast (verwachte) beschikbaarheid van data, is dit een van de redenen die bedrijven weerhoudt een dergelijk project te starten.

Veel inzicht

Overal ter wereld zien we slimme software die mensenwerk enorm kan versimpelen. Dat lijkt nu ook te gebeuren op het gebied van Six Sigma trajecten. Process mining is aan een opmars bezig en heeft het potentieel om het vinden van root causes veel sneller en toegankelijker te maken. Process mining is geavanceerde analysesoftware die de processen in een bedrijf visualiseert op basis van timestamps. Timestamps zijn datavelden die aangeven wanneer een bepaalde processtap is gestart of wanneer deze is gestopt. Veel bedrijfsapplicaties hebben al timestamps. Zo kan uit het ERP-systeem rollen wanneer werkvoorbereiding is geëindigd, wanneer het materiaal gereed was en wanneer bijvoorbeeld met het frezen is gestart. Process mining software geeft op basis van bewerking van deze timestamps meteen ongelooflijk veel inzicht: het geeft weer hoe een proces loopt, welke stappen na elkaar volgen, wat de doorlooptijd is, of er vaak rework is en of er bepaalde procesvarianten zijn die voor heel veel vertraging zorgen.

Niet subjectief

Bijkomend voordeel van process mining is dat de gebruiker ook naar het werkelijke proces kijkt, terwijl veel Six Sigma-technieken, denk aan bijvoorbeeld interactieve (brown paper) sessies, zich toch vooral richten op het proces zoals het ontworpen is of op het beeld van medewerkers hoe het proces loopt. Process mining daarentegen is niet afhankelijk van hoe een proces is bedacht, of hoe mensen denken dat het wordt uitgevoerd: bij process mining maak je alleen het werkelijke proces inzichtelijk.

Laagdrempelig

In de praktijk zie je steeds vaker dat bedrijven process mining inzetten om snel kennis over het proces en de bottlenecks te vergaren. Naast het feit dat dit inzicht leidt tot (snel) geld besparen, zorgt het er ook voor dat het uitvoeren van verbeterprojecten veel laagdrempeliger is. Volledig inzicht in je bedrijfsprocessen op een manier die iedereen begrijpt, maakt dat veel meer mensen op een hele makkelijke manier zien waar verbetertrajecten te starten. Een filmpje waarbij je ziet hoe de producten door een proces stromen en waar het proces stokt begrijpt iedereen, terwijl dat bij een uitleg over bijvoorbeeld p-waardes in een statische analyse niet zo is.

Process mining en digital twins

Process mining zou de opkomst van digital twins wel eens enorm kunnen versnellen. Wanneer je op basis van timestamps en processtappen snel en automatisch een model van je fabriek kunt maken, maakt dit het ook mogelijk om op basis van dat model simulaties uit te voeren. Bijvoorbeeld om te kijken wat het effect is van het wijzigen van de productmix op de doorlooptijd.

Doemscenario voor Lean Six Sigma?

Moeten de Lean Six Sigma Black Belts zich nu zorgen maken? Helemaal niet. Allereerst geldt natuurlijk het gezegde: ‘garbage in is garbage out’. Process mining vereist timestamps. In lang niet alle bedrijven worden deze opgeslagen. Soms wordt wel opgeslagen wanneer een activiteit is gestart, maar niet wanneer deze is geëindigd. Daarnaast werkt process mining heel intuïtief als het gaat om productieprocessen. Bij assemblageprocessen zijn er vaak meerdere parallelle sporen: er wordt parallel aan onderdelen gewerkt die op het juiste moment bij elkaar moeten komen. Process mining werkt dan nog weinig intuïtief. Last but not least, het identificeren van de root cause slechts één onderdeel van het Six Sigma proces. In de DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve & Control) kan proces mining dus ontzettend helpen om de arbeidsintensieve meet- en analysefase te vereenvoudigen, maar het uitdenken, implementeren en borgen van verbeteringen gaat process mining zeker niet voor je doen.

Wouter Verbeek is consultant Operational Excellence bij Berenschot.

Reageer op dit artikel