nieuws

Nationaal Grondstoffenakkoord – ‘Circulaire economie levert banen op’

SCM

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het Kabinet wil met dit grondstoffenakkoord een transitie van een lineaire- naar een circulaire economie bereiken in 2050. Koninklijke Metaalunie en FME hebben het grondstoffenakkoord mede ondertekend.

Nationaal Grondstoffenakkoord – ‘Circulaire economie levert banen op’
Afval van kunststoffen wordt verwerkt tot bruikbare gronstof bij Kunststof Recycling Van Werven Biddinghuizen. De kunststof komt in kleine brokken uit een pijp. (foto: Nienke Elenbaas fotografie)

Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Nieuwe maakindustrie
Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D-printing of door het vergroenen van de chemie.’

Circulaire Metaalketen
FME en Metaalunie gaan het akkoord uitvoeren door middel van de Circulaire Metaalketen (CMk). Ze zien de CMk als een gezamenlijk instrument om met ketenpartners deel te nemen aan het grondstoffenakkoord en transitieagenda circulaire economie en deze waar mogelijk uit te breiden of te versnellen. Om efficiency redenen ligt de focus op de thema’s maakindustrie en bouw.
FME en Metaalunie vragen het Kabinet te komen tot een door de industrie gedragen langetermijnvisie en de uitvoering daarvan consequent vol te houden en te blijven faciliteren. De overheid kan de vraag naar duurzame producten vergroten door maatschappelijk verantwoord circulair in te kopen.

Ondertekenaars
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, innovatieve startups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hebben hun handtekening gezet onder de afspraken. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

De lijst met ondertekenaars is hier te vinden

Reageer op dit artikel