nieuws

Nieuwe overslaghaven Tata Steel

SCM

Tata Steel in IJmuiden gaat een moderne, duurzame overslaghaven aanleggen voor staalschroot dat in de Staalfabriek wordt gerecycled. De locatie daarvan is de Staalhaven, de haven op het terrein van Tata Steel die in open verbinding met het Noordzeekanaal staat.

Nieuwe overslaghaven Tata Steel
(foto: Tata Steel)

Momenteel wordt alle schroot nog per boot gelost bij Velserkom, waar het in vrachtauto’s wordt geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Dit levert in de toekomst winst op voor het milieu (minder uitstoot vrachtwagens) en voor omwonenden, aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn. Tegelijkertijd zorgt het proces voor een efficiëntere logistiek. De overslaghaven is naar verwachting begin 2018 gereed voor ingebruikname. De nieuwe overslaghaven komt mede tot stand met financiële steun uit de Regeling Duurzame Zeehavens van de Provincie Noord-Holland. Terwijl de nieuwe overslaghaven wordt ontwikkeld, begint Tata Steel vanaf deze week al op kleine schaal met het lossen van schroot in de Staalhaven.

Duurzaam en efficiënt
De duurzame overslaghaven in de Staalhaven wordt voorzien van elektrisch materieel, waaronder een elektrische kraan. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bouwmaterialen, zoals gerecycled beton. Het transport van het staalschroot vindt plaats met binnenvaartschepen, die een relatief beperkte uitstoot hebben. De Staalhaven van Tata Steel werd al langere tijd niet meer gebruikt om te laden of te lossen. Binnenvaartschepen worden tegenwoordig met rollen staal beladen in de zogenaamde All Weather Terminal naast Velserkom. Daar kunnen ze volledig overdekt worden beladen en hebben ze ook de beschikking over walstroom. De logistiek van het schroottransport wordt zodanig ingericht dat het schroot zo veel mogelijk direct vanaf de boot die aanlegt in de overslaghaven naar de Staalfabriek wordt vervoerd.

Circulair materiaal
Staal is een materiaal dat bij uitstek past in een circulaire economie: het kan in veel gevallen worden hergebruikt (denk aan staal in de bouwsector) en is voor 100% recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Daarmee is het een uniek en duurzaam materiaal. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton staal gerecycled in de Staalfabriek, waaronder bijna 90% van alle stalen verpakkingsmateriaal in ons land.

Reageer op dit artikel