nieuws

Nieuwe businessmodellen noodzakelijk voor circulaire transitie

SCM

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote industriële bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Industrie: nieuwe grondstoffen, nieuwe verdienmodellen’.

Nieuwe businessmodellen noodzakelijk voor circulaire transitie

De industrie speelt volgens ABN AMRO een hoofdrol in de transitie naar een circulaire economie. Niet alleen vanwege het potentieel om energie en grondstoffen te besparen, maar ook omdat de sector de motor is achter de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technologieën en verdienmodellen. Vooral de chemische industrie vervult een voortrekkersrol vanwege haar positie aan het begin van veel waardeketens. Zo heeft deze sector de ambitie om in 2030 de emissie van broeikasgassen te verlagen met veertig procent ten opzichte van 2015. In 2017 is al een reductie gerealiseerd van bijna twintig procent, door minder energieverspilling en de inkoop van groene energie. De resterende CO2-reductie moet komen uit circulaire oplossingen, zoals het gebruik van biomassa en de recycling van materialen en grondstoffen. Steeds meer bedrijven zoeken daarom actief naar nieuwe, biogebaseerde en bio-afbreekbare chemicaliën, kunststoffen en materialen die goed te recyclen zijn.

Design for assembly en servitization

Design for assembly en servitization zijn cruciaal voor een circulaire transitie. De industrie experimenteert volop met producten uit hernieuwbare grondstoffen: van karton van bermgras tot rubber van paardenbloem en folie van rioolslib. Reststromen worden kasstromen en het internationale aandeel van biobrandstoffen zal naar verwachting verdubbelen tot 2,5 procent in 2020. “Veel milieuwinst is ook mogelijk door levensduurverlenging van producten en machines. Hierbij spelen een modulair opgebouwd ontwerp en software een belangrijke rol. ‘Design for disassembly’ vereenvoudigt de upgrading, het hergebruik en de recycling van producten”, zegt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. “De ultieme methode om de keten te sluiten, is producten niet meer te verkopen, maar aan te bieden als dienst. Steeds meer onderdelen worden ‘as a service’ ingezet, ook om de levensduur te verlengen tegen te gaan. Deze ‘servitization’ van de industrie is relevanter dan ooit: diensten hebben vaak een hogere winstmarge en zorgen voor stabiele inkomsten, terwijl de benodigde sensoren, elektronica en rekenkracht steeds groter worden.”
Het rapport is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel