nieuws

Universitair onderzoek naar verbetering van logistieke processen met big data

SCM

Vanuit het Data Science Center Eindhoven, gaat de TU Eindhoven twee consortia leiden die onderzoek doen naar toepassingen in de logistieke sector waarbij big data bijdraagt aan een verhoogde efficiency. Het onderzoek van beide consortia, waarin onderzoekers van zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven samenwerken, wordt gefinancierd door NWO en het bedrijfsleven.

Universitair onderzoek naar verbetering van logistieke processen met big data

De twee onderzoeksconsortia richten zich op de grootschalige en verschillende typen data die voortkomen uit de verbindingen tussen diverse logistieke objecten zoals bijvoorbeeld containers, transportwagens en opslag. Beide onderzoeken moeten ervoor zorgen dat het gebruik van real-time data voor logistieke planning leidt tot een verbeterde efficiency.

Real-time data-gedreven onderhoudslogistiek

Dankzij het Internet of Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar – denk aan medische apparatuur, maar ook treinen of vliegtuigen. Daarnaast zijn er veel gegevens over reserve-onderdelen en input van monteurs beschikbaar. Deze gegevens bieden de mogelijkheid om het onderhoud van machines veel kosten-efficiënter te organiseren. Hiervoor moeten bedrijven de transitie maken van een organisatie waar onderhoudsprocessen statisch en tijdgedreven zijn, naar één waar de onderhoudsprocessen dynamisch en datagedreven zijn. Een consortium ontwikkelt aanpakken om deze transitie mogelijk te maken.

Real-time data voor de verplaatsing van producten

Ook over logistieke processen is steeds meer data beschikbaar, bijvoorbeeld over voorraadbeslissingen (overslag, ketenpositionering), die leiden tot transportbeslissingen (voertuigroutes, capaciteit, vloot). Datagedreven besluitvorming in de logistiek wordt daardoor meer en meer haalbaar. Maar een succesvolle implementatie ervan is afhankelijk van de vraag “hoe?”. Het tweede consortium gaat aan de slag met deze vraag, met als doel het ontwikkelen en demonstreren van real-time datagedreven logistieke methoden en technieken, met een specifieke focus op de voorraadoverslag en transport.

Samenwerking

In beide projecten werken onderzoekers van de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences en Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven samen met onderzoekers van TU Delft, de VU en Tilburg University, maar ook met onderzoekers uit het bedrijfsleven. Onder andere Philips, NS, Fokker Services, SAP, en Jumbo NV sloten zich aan bij één van beide consortia.
Meer informatie: TU/e

 

Eaton publiceerde een whitepaper over hoe je machines voorbereidt op het Internet of Things.

Reageer op dit artikel