nieuws

Terberg Group pakt ERP-project anders aan

SCM

Terberg Group, voertuigproducent en leasemaatschappij, start een ERP-implementatietraject van twee jaar. De software moet als platform gaan dienen voor alle bedrijven die binnen de groep vallen. ‘Het doel is om zoveel mogelijk gestandaardiseerd en toch flexibel te gaan werken’, vertelt IT Manager Applications Bianca Oosterbroek. In vergaande mate past Terberg processen aan, zodat het ERP zoveel als mogelijk vrij van maatwerk blijft.

Terberg Group pakt ERP-project anders aan
(foto: Eric de Vries)

Op het hoofdkantoor en op verschillende locaties van voertuigproducent en leasemaatschappij Terberg Group is al een oudere versie van het ERP in gebruik. Bij sommige van de overgenomen bedrijven is er dringend behoefte aan nieuwe bedrijfssoftware voor de beheersing en aansturing van processen. Van de zes bedrijven die nu starten met de ERP-uitrol, zijn er vier overgenomen en de overige twee zijn bestaande grote Terberg serviceorganisaties. Pulse is als implementatiepartner betrokken bij het project. Oosterbroek: ‘Vijf jaar geleden zijn we overgestapt op Dynamics AX. Dat was een bewuste keuze. Het feit dat we daar nu wederom voor kiezen zegt genoeg. Maar we hebben bij de vorige implementatie de fout gemaakt om behoorlijk wat maatwerk te laten ontwikkelen. Daar viel destijds de keus op omdat we de software teveel wilden aanpassen aan onze processen. Het ERP was een noodzakelijke investering. Met het betaalde leergeld gaan we het nu anders doen. We willen onze processen veel meer laten aansluiten op de IT. Overigens ziet de wereld er inmiddels ook heel anders uit dan vijf, zes jaar geleden.’

Verschillende ERP-versies

De keuze die Terberg vijf jaar geleden maakte, maatwerk toevoegen aan het ERP, leidde tot moeite bij het doorvoeren van upgrades. ‘Het resultaat is dat diverse vestigingen nu met verschillend ingerichte processen werken. Er zijn teveel mensen nodig om alles goed te kunnen beheren.’ Tot grote problemen leidde het nog niet, maar de tijd dringt om te veranderen en dus stelde Terberg een uitdagend projectplan op: begin 2019 moet dit deel van de uitrol gereed zijn.
‘Het doel dat we ons hebben gesteld is helder: we willen onze klanten nog beter bedienen zodat ze hun business efficiënter kunnen uitvoeren. Onderscheidend vermogen zullen we kunnen halen uit de kernprocessen, die voor een groot deel gestandaardiseerd zijn.’ Oosterbroek verwacht niet dat Terberg zichzelf in de toekomst zal kunnen onderscheiden door middel van de inkoopprocessen, maar wel door het vergaren van data en die omzetten in extra waarde voor de klant. De nieuwe IT moet daarbij helpen doordat er één versie van de waarheid ontstaat binnen alle Terberg-bedrijven. ‘Iedereen zal naar dezelfde data kunnen kijken en sneller kunnen inspelen op interne vragen of die van een klant. We zullen daarnaast in staat zijn om andere databronnen te koppelen aan het ERP. Bijvoorbeeld data afkomstig van het Internet of Things.’

Sensordata inzetten voor service en onderhoudshandelingen

Oosterbroek geeft aan dat het ERP vooral de bedrijfsprocessen moet gaan ondersteunen. Is die basis op orde, dan kan de onderneming bestaande data gaan verrijken. Bijvoorbeeld met data uit sensoren binnenkomend via het internet. Bij Terberg Leasing geven de voertuigen al veel data door. Deze data zet de onderneming in voor het aanbieden van diensten. ‘Het helpt ons bij het werken met een verdienmodel op basis van gebruik. Factureren doen we met de data die de auto’s ons doorsturen. Daarnaast voegen we nieuwe diensten toe. Bestuurders kunnen bijvoorbeeld op hun app zien wat er bij een tankstation in de aanbieding is wanneer ze daar zijn.’ Bij de bedrijfstak die vuilniswagens produceert helpen sensoren bij het monitoren van de onderhoudsbehoefte. ‘We zien sneller dan ooit wat er kapot is en kunnen problemen ook proactief voorkomen. Monteurs weten welke onderdelen ze dienen mee te nemen en welke kennis er nodig is. Aanvullend beschikken we over de data horend bij het rijgedrag en het brandstofverbruik. In vijf tot tien minuten hebben we alle data bij elkaar voor het nemen van een beslissing.’ Dankzij de ERP-uitrol zal Terberg dit soort data veel makkelijker kunnen koppelen aan de operationele processen met gebruik van het Microsoft-platform.

Aanpassen bedrijfsprocessen

Juist omdat Terberg ervoor kiest om het ERP ‘leidend’ te maken, zal het ook diverse bedrijfsprocessen moeten aanpassen. Oosterbroek noemt vooral de inslag- en de opslagprocessen als aan te passen bedrijfsactiviteiten om deze binnen het project te laten passen. ‘We hebben voorafgaand aan de implementatie goed in kaart gebracht waar we wel en niet veranderingen moeten doorvoeren. Deze richtlijnen geven aan of bedrijfsonderdelen eerst iets op orde moeten brengen voordat we kunnen starten met de overstap naar de nieuwe versie. De orde op sommige productievloeren is nog niet in lijn, er ontbreekt structuur en tijdregistratie vindt bijvoorbeeld nog plaats met behulp van papier.’
Kleine hoeveelheden maatwerk in de nieuwe softwareoplossing aanbrengen is evenwel volgens de IT Manager Applications onvermijdelijk. ‘Zeker in de bedrijfsonderdelen waar we te maken hebben met engineer to order. We streven ernaar zoveel mogelijk in vergelijkbare werkwijzen en oplossingen te vatten, maar misschien is in die delen van de productie een klein percentage maatwerk nodig.’

Just-in-time afleveren

Verder vooruit denken, voor als het ERP-project grotendeels is afgerond, houdt in dat Terberg volgens Oosterbroek zal gaan profiteren van een betere transparantie in processen en orders. ‘Vooral het bijhouden van de status hiervan zal veel minder energie en tijd kosten. We zullen in één oogopslag zien waar een product zich in een proces bevindt, wanneer we iets verwachten binnen te krijgen en uit te kunnen leveren. Nu pakken we de telefoon, straks zullen portalen die rol overnemen.’ Leveranciers krijgen toegang tot die portalen en zien daar wanneer Terberg of een klant van de onderneming een product afgeleverd wil hebben. Just-in-time afleveren aan de productielijn is straks gemeengoed, verwacht Oosterbroek. ‘Exporteren uit het ERP naar bijvoorbeeld Excel, omdat we zeker willen zijn dat artikelen op tijd arriveren bij de productie, zal niet meer nodig zijn. Met dit soort repeterend werk zouden we ons niet meer bezig moeten houden.’

Reageer op dit artikel