nieuws

Transitieagenda: Zeven actielijnen om te komen tot circulaire maakindustrie

SCM

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en minister Eric Wiebes (ministerie Economische Zaken en Klimaat) hebben de plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 in ontvangst genomen. De transitieagenda’s werden overhandigd door vertegenwoordigers van verschillende partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend, waaronder FME, Metaalunie, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Transitieagenda: Zeven actielijnen om te komen tot circulaire maakindustrie

De vijf transitieagenda’s gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Ze zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. FME en Koninklijke Metaalunie zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de transitieagenda’s van de maakindustrie en bouw. Tijdens het opstellen van een transitieagenda voor de maakindustrie is er geïnventariseerd welke issues er spelen rondom circulaire economie in de maakindustrie, welke kansen er liggen, welke randvoorwaarden er moeten worden ingevuld en welke projecten een vliegwiel kunnen zijn om de circulaire economie op gang te krijgen. “Net als bij een achtbaan is het op gang krijgen van circulaire economie het moeilijkst: de kar de helling op trekken, om de eerste bedrijven succesvol te laten ondernemen in veranderende omstandigheden”, zegt Fried Kaanen, voorzitter van de transitietafel Maakindustrie en voorzitter Metaalunie. “Dat zijn dé bedrijven die een voorbeeld zijn voor anderen. Als zij er in slagen, door met visie, de financiering, wetgeving, standaarden, techniek en verdienmodellen in lijn te krijgen, kan daarna de gevleugelde- en spannende rit van start.”

Brede MKB-maakindustrie bewegen tot circulair

Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie vindt dat de agenda Maakindustrie prima aangrijppunten biedt om de brede MKB-maakindustrie tot circulaire stappen te bewegen die commercieel aantrekkelijk zijn. “De politiek is nu aan zet om als launching customer het goede voorbeeld te geven, lineaire wet- en regelgeving om te zetten in circulaire en serieuze financiering beschikbaar te stellen. Circulair ondernemen is bovendien en efficiënt middel in het kader van klimaatbeleid”, aldus Kleiboer.

Strategische doelen transitieagenda Maakindustrie

De Transitieagenda Maakindustrie geeft invulling aan het Grondstoffenakkoord door twee strategische doelen te kiezen:

• In 2050 de ecologische voetafdruk van Nederland verlagen naar het niveau waarop we één aarde gebruiken en de gemaakte afspraken van
het Klimaatakkoord van Parijs nakomen. Het gaat hier om ecologisch waardebehoud.

• In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie. Welvaart en welzijn van Nederland blijven behouden of nemen zelfs toe. Om dit mogelijk te maken moeten de Nederlandse maakindustrie in staat zijn te kunnen concurreren op de wereldmarkt. De overschakeling naar een circulaire economie leidt tot het behoud van werkgelegenheid en een toename van de kwaliteit van het werk. Sociale inclusiviteit is hierbij het uitgangspunt.

Zeven actielijnen

De kern van de transitieagenda van de maakindustrie bestaat uit een actieagenda met zeven prioritaire thema’s:
1. Circulair ontwerpen: een succesvol ontwerp richt zich zowel op het fysieke ontwerp, als op het ontwerp van proposities
2. Leveringszekerheid kritieke grondstoffen: urgentie creëren over leveringszekerheid van grondstoffen, analyse van (toekomstige) problemen rondom leveringszekerheid niet door de markt opgelost worden
3. Uniforme uitgangspunten en rekenmethoden: ontwikkelen en implementeren van milieudatabase en standaard bepalingsmethode
4. Materiaalefficiency: optimaliseren van levenscyclus producten en sluiten grondstofketen bij end-of-life
5.  Recycling technologie – sluiten kringlopen: niet alleen op kwantiteit maar ook op kwaliteit optimaliseren; ambitie geen netto uitstroom van kritieke grondstoffen in 2030
6. Faciliteren circulaire businessmodellen: overgang van productverkoop naar servicemodellen; circulaire financiering
7. Circulair inkopen: Overheid en bedrijfsleven maken bij elke inkoop / aanbesteding een afweging van circulaire principes.

De transitieagenda  Maakindustrie is hier te downloaden.
Meer informatie: www.fme.nl 

Reageer op dit artikel