nieuws

Wiskerke Onions droogt uitjes met restwarmte van Lamb Weston / Meijer

SCM

De restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions is officieel in gebruik genomen. De energiebesparing staat gelijk aan het verbruik van driehonderd woningen.

Wiskerke Onions droogt uitjes met restwarmte van Lamb Weston / Meijer
Foto: Wiskerke Onions

Wiskerke Onions produceert 35 miljoen netjes uien energiezuinig met 100 procent restwarmte van Lamb Weston / Meijer. Deze stroomt als water van 60 graden Celsius van de aardappelverwerker via buizen naar het naastgelegen perceel van Wiskerke Onions. Daar wordt de warmte omgezet in lucht van 30 graden Celsius. Deze samenwerking tussen twee agro-foodbedrijven levert elk jaar een besparing op van 500.000 m3 aardgas, oftewel de energieconsumptie van 300 huishoudens. Bovendien vermindert dit de uitstoot van CO2 met zo’n 875 ton. Dat is net zoveel als de jaarlijkse CO2-opname van vijftigduizend bomen.

Green Deal

Dit project past in het beleid van de Provincie Zeeland om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Daarvoor heeft de Provincie een Green Deal met de overheid gesloten, van waaruit een subsidie is verstrekt die deze restwarmtekoppeling mogelijk maakt. Ook Smart Delta Resources – een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven – heeft hieraan meegewerkt.

Logistiek via Vlissingen

Chayenne Wiskerke: “Wiskerke Onions wil de meest duurzame uienleverancier zijn op de wereldmarkt. We produceren een aanzienlijk deel onder het keurmerk Planetproof, en besparen ruim tienduizend transportkilometers door onze logistiek via Vlissingen te doen. Ook hebben we nu 1600 zonnepanelen op ons dak liggen. Dat is 2600 vierkante meter groene energie.”

Verwaarden van reststromen

Erik de Been zet zich bij Lamb Weston / Meijer in voor het verwaarden van reststromen. Hij nam twee jaar geleden het initiatief om dit traject samen met Wiskerke Onions op te starten. “Toen was er nog geen energie-akkoord dat onlangs is getekend en er was nog geen sprake van het versneld stoppen van de winning van Gronings gas”, zegt De Been. “Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd, waardoor dit systeem van restwarmtekoppeling actueler is dan ooit.”

Productieproces Wiskerke Onions

Voordat de uien door een sorteermachine gaan, worden ze eerst nagedroogd. Daarna worden de uien op maat, kleur en kwaliteit gesorteerd. Met een speciale infrarood laser wordt elke ui van binnen en buiten gescand. Zo is binnen een paar seconden duidelijk of de ui gezond is of niet.

Wiskerke Onions heeft de capaciteit om uien van het land te drogen en voor lange termijn bewaring op te slaan in koelhuizen. Op de productielocatie beschikken ze over geconditioneerde opslag- en droogruimtes en diverse verpakkingslijnen. De uien kunnen het hele jaar worden bewaard.

 

Reageer op dit artikel