nieuws

Met IoT-platform legt Havenbedrijf Rotterdam basis voor autonome scheepvaart

SCM

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw Internet of Things platform laten ontwikkelen. De eerste toepassing daarvan, op het gebied van hydro/meteo, is onlangs in gebruik genomen. Deze applicatie betekent een volgende stap in veiligheid en efficiëntie voor de Rotterdamse haven. Via een uitgebreid netwerk van sensoren levert het systeem accurate en actuele water- (hydro) en weergegevens (meteo) voor met name scheepsverkeersplanning en
-management.

Met IoT-platform legt Havenbedrijf Rotterdam basis voor autonome scheepvaart
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

De bouw van het IoT platform is een jaar geleden aangekondigd door de samenwerkende partners IBM, Cisco, Esri en Axians en nu, onder regie van het Havenbedrijf, opgeleverd. De bouwblokken die nu zijn geïmplementeerd, bieden het Havenbedrijf Rotterdam een goede basis om in snel tempo te innoveren met toegang tot de nieuwste technologieën zoals edge computing, realtime analytics, artificial intelligence, hyper-precise data en blockchain. Dat is nodig ook, want het havengebied is nog altijd volop in ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld nieuwe fysieke infrastructuur een steeds groter digitaal aspect krijgt. Zo genereren sensoren die op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden zijn verwerkt, op continue basis meetgegevens en kunnen ze communiceren met andere autonome systemen. Daarmee wordt de basis gelegd om in de toekomst autonome scheepvaart te faciliteren in de Rotterdamse haven.

44 sensoren in missie-kritische applicatie

De proof of the pudding van het IoT-platform, vormde de oplevering van de hydro/meteo toepassing. Het is de eerste keer dat het generieke IoT-platform wordt ingezet voor een missie-kritische applicatie. De toepassing is essentieel voor de beslisondersteuning bij de veilige en efficiënte afhandeling van de scheepvaart.
Binnen het nu opgeleverde hydro/meteo-systeem worden data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht verkregen via een combinatie van 44 sensoren in de haven, vele voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger worden voorspeld wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

1,2 miljoen

Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden is het voor externe partijen nog nooit zo eenvoudig geweest om te koppelen met deze real-time data. Per dag verwerkt het platform nu al zo’n 1,2 miljoen datapunten voor modellen, systemen en gebruikers.

Reageer op dit artikel