nieuws

Nederlandse IDS HUB gelanceerd: belangrijke impuls voor Europese standaard voor datadeling

SCM

Op 18 maart, tijdens de eerste dag van de Conferentie Nederland Digitaal tekenden de International Data Spaces Association (IDSA) en TNO een overeenkomst. Met deze overeenkomst wordt bevestigd dat TNO de Nederlandse IDS HUB wordt, een veelbelovende Europese standaard voor onafhankelijke en gecontroleerde datadeling. Met het oprichten van de Nederlandse IDS HUB krijgen initiatieven op het gebied van veilige datadeling een belangrijke impuls.

Nederlandse IDS HUB gelanceerd: belangrijke impuls voor Europese standaard voor datadeling

International Data Spaces (IDS) stelt organisaties in staat om veilig data uit te wisselen, zonder dat deze datastromen verplicht over een gecentraliseerd platform moeten lopen. De oorspronkelijke eigenaar houdt zo altijd de controle over de data en stelt voorwaarden aan het gebruik daarvan. TNO signaleert dat deze ‘datasoevereiniteit’ steeds belangrijk wordt voor het bedrijfsleven: het is in toenemende mate een voorwaarde voor partijen om hun data te willen delen. IDS is een open standaard die door meerdere bedrijven geïmplementeerd kan worden in hun software.
Als ‘Nederlandse IDS HUB’ zorgt TNO voor een verbinding tussen Nederlandse initiatieven en deze internationale standaardisatieontwikkelingen. Het doel is om hiermee initiatieven op het gebied van datadeling te versnellen, zowel bij het opstarten van nieuwe initiatieven in Nederland als bij het aansluiten van bestaande initiatieven op andere Europese landen.

Waarom International Data Spaces (IDS)?

Het delen van data binnen sectoren, maar in toenemende mate ook tussen organisaties over sectoren heen is noodzakelijk om te kunnen concurreren. Het is niet langer voldoende om enkel binnen een bedrijf gegevens te verzamelen en analyseren. Alleen door databronnen te combineren met die van andere belanghebbenden, kunnen bedrijven waardevolle conclusies trekken en hun bedrijfsvoering binnen de complexe waardeketen optimaliseren: van het eerder herkennen van afwijkingen in een productieproces tot het stroomlijnen van een logistieke keten.
Dit maakt data voor steeds meer bedrijven een strategisch asset, met als consequentie dat organisaties controle willen houden over het gebruik. Bijvoorbeeld om controle te houden over privacy (GDPR) of commercieel gevoelige informatie. Datadeling zelf wordt echter ook complexer: artificial intelligence biedt bijvoorbeeld kansen, maar maakt het ook noodzakelijk om zaken als betekenis, context en kwaliteit goed te regelen. Tegelijkertijd moeten de kosten voor datadeling naar beneden om grootschalige implementatie mogelijk te maken.
TNO beschouwt de standaardisatie van de afsprakenstelsels, zoals die onder andere vanuit IDS ontwikkeld worden als een belangrijke methode om deze vraagstukken te adresseren. IDS omvat verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld iSHARE, een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie van data voor zowel aanbieders en gebruikers.

TNO en de International Data Spaces Association

IDS wordt beheerd door de International Data Spaces Association, een Europese non-profit vereniging met 100 leden uit de industrie, ICT en onderzoekswereld verspreid over 18 veelal Europese landen. TNO is lid van de vereniging en actief in diverse werkgroepen. Door middel van de Nederlandse IDS HUB wordt deze kennis en ervaring nu ontsloten voor het Nederlandse bedrijfsleven, zodat die daarmee hun eigen toepassingen kunnen realiseren.

Leestip: Naar een standaard voor digitale communicatie in de keten

Reageer op dit artikel