nieuws

MKB-Metaal positief gestemd over start 2017

Business

Na een minder 3e kwartaal zijn de uitkomsten van de Economische Barometer voor het MKB-metaal over het 4e kwartaal van 2016 positief. Zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderpositie namen toe, de verwachtingen voor de orderportefeuilles in het 1e kwartaal van 2017 zijn positief en ook het bedrijfsresultaat neemt toe. Tussen de sectoren zijn er verschillen maar over het algemeen geldt dat alle sectoren groeien.

MKB-Metaal positief gestemd over start 2017

Het positieve sentiment in de sector wordt vooral gevoed door een positieve waardering van de binnenlandse orderpositie. De groei van de orderportefeuille is sinds 2011 niet meer zo sterk geweest. Bij vier op de tien bedrijven is de orderportefeuille gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl deze bij 17% van de bedrijven is afgenomen. Ook de waardering van de binnenlandse orderpositie is overwegend positief (44%). De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2017 zijn eveneens positief. Ruim de helft van de respondenten verwacht in het 1e kwartaal een gelijkblijvende orderportefeuille en een derde deel verwacht een verdere groei van de orderportefeuille.

Orderpositie buitenland
Terwijl de binnenlandse orderpositie een gestage groei laat zien in 2016, is de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie veel grilliger. Maar ook voor het exportaandeel geldt in het 4e kwartaal van 2016 dat de sector overwegend positief is. De groei van de buitenlandse orderportefeuille in het 4e kwartaal is niet zo fors als de binnenlandse orderpositie. Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de buitenlandse orderpositie gelijk gebleven is en bij een derde deel van de exporteurs is deze toegenomen. De waardering van de buitenlandse orderpositie komt overeen met die van de binnenlandse orderpositie. 45% van de respondenten geeft aan neutraal te staan tegenover de orderportefeuille en 45% geeft aan hier positief over te zijn. Onder de machinebouwers geeft 63% van de respondenten aan de buitenlandse orderportefeuille positief te waarderen. Ook de verwachtingen over de buitenlandse orderportefeuille over het 1e kwartaal van 2017 zijn redelijk positief. 40% van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille.

Investeringen in het machinepark
In de afgelopen jaren zijn de investeringsverwachtingen steeds negatief geweest. Er was een voorzichtige trend dat het MKB-metaal steeds minder negatief was ten aanzien van verwachte investeringen. Door het minder positieve 3e kwartaal is deze trend doorbroken. Het duidelijk positievere 4e kwartaal zorgt ervoor dat de investeringsverwachting weer op het niveau van het 2e kwartaal ligt. 14% verwacht het komende halfjaar meer te gaan investeren terwijl 24% verwacht minder te gaan investeren in het machinepark.

Reageer op dit artikel