nieuws

FME lanceert Energievisie: Versnellen met technologie

Business

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Die kans moet de komende jaren verzilverd worden door in te zetten op technologische oplossingen. FME heeft de politiek daarom opgeroepen om samen met haar leden een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie.

FME lanceert Energievisie: Versnellen met technologie

FME heeft met haar leden een Energievisie opgesteld en deze gestuurd aan informateur Schippers. Kern van de Energievisie is dat versnelling van de energietransitie moet komen van innovatieve technologie. Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Het is de sleutel tot energiebesparing en duurzame productie van energie. En ICT maakt het mogelijk om vraag, aanbod en verbruik van energie slimmer aan te sturen. FME vraagt daarom om een ambitieus industrie- en energiebeleid van de overheid, waarbij gestuurd wordt op effect: maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke investeringen.

Een paar voorbeelden:

  • Technologische innovaties uit Nederland maken het mogelijk om busvervoer in 2030 CO2-neutraal te maken.
  • 60% van alle zonnecellen die wereldwijd geproduceerd worden, bevatten Nederlandse technologie.
  • Philips wil in 2020 al 2 miljard led lampen hebben verkocht. Een energiebesparing vergelijkbaar met sluiten van 60 middelgrote kolencentrales.
  • Proeffabriek ‘Hisarna’ van Tata Steel leidt tot 20% minder CO2 uitstoot.
  • Tocardo bouwt turbines voor onder water om getijdenenergie te realiseren.

Randvoorwaarden

De energietransitie kost tot 2050 zeker 200 miljard euro, waarvan een deel door het bedrijfsleven zal worden geïnvesteerd. Dat kan alleen als er voldoende zekerheid is op rendement en er een stabiel overheidsbeleid wordt gevoerd. Daarom is het belangrijk dat de overheid zorgt voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. FME voorzitter Dezentjé Hamming: “De overheid kan bijvoorbeeld zelf veel innovatiegerichter inkopen en stimuleren dat Nederland een internationale proeftuin voor export van innovaties in de energietransitie wordt.”

Het rapport is hier te downloaden

Reageer op dit artikel