nieuws

Hogere importtarieven VS raken Nederlandse industrie beperkt

Business

In 2017 nam de industriële productie in Nederland toe met 3,9 procent. Dat is de sterkste toename in zes jaar. Abn Amro verwacht dat groei zich ook in de komende jaren manifesteert, zij het in een minder hoog tempo. Zo groeit de industriële productie in 2018 naar verwachting met 3,5 procent en in 2019 met 2,9 procent. Machines (+10,5 procent), transportmiddelen (+9,5 procent) en elektrotechniek (+7,5 procent) zijn in 2018 de sterkste stijgers. Dit is vooral te danken aan de positieve verwachtingen voor de wereldeconomie in de komende twee jaar. Zo blijven de export – één van de belangrijkste aanjagers van groei voor de industrie – en de investeringen weliswaar op peil, maar neemt het groeitempo licht af. De druk op de arbeidsmarkt blijft volgens Abn Amro groot, waardoor het voor industriële bedrijven niet eenvoudig is geschikt personeel te vinden.

Hogere importtarieven VS raken Nederlandse industrie beperkt

De industriële sector is aan verandering onderhevig. Doordat steeds meer bedrijven digitaliseren, zijn ze in staat om verdere groei te realiseren. Dit kan echter druk leggen op andere bedrijven in de keten. Het is nog maar de vraag of toeleveranciers de snelle groeiers kunnen bijbenen, omdat zij niet de capaciteit en vaardigheden hebben om hierin mee te gaan. Om aan deze hogere eisen te voldoen, is hoe dan ook een professionaliseringsslag noodzakelijk. Hierbij is het onduidelijk of de bedrijfsstrategie dan nog wel aansluit op de nieuwe rol van toeleveranciers. Deze digitale transformatie zet daarmee druk op partijen in de keten. Abn Amro benadrukt dat toeleveranciers in strategisch en organisatorisch opzicht voorbereid moeten zijn op deze veranderingen.
 

Risico’s voor industrie komen vooral uit buitenland

Door internationale afhankelijkheid is de industrie gevoelig voor economische en geopolitieke ontwikkelingen in het buitenland. Zo staan de handelsrelaties met de Verenigde Staten (VS) onder druk vanwege de aangekondigde tariefverhogingen op de import van aluminium (+10 procent) en staal (+25 procent). “De exportrol van Nederland is relatief beperkt als het gaat om staal en aluminium. Van alle goederen die jaarlijks naar de VS worden geëxporteerd, hebben staal en aluminium een aandeel van 3,5 procent. Grote individuele toeleveranciers – met grote belangen in de export naar de VS – kunnen echter meer last gaan ondervinden van de hogere importtarieven. Hierbij gaat het vooral om maatwerkproducten die moeilijk te vervangen zijn”, vertelt Casper Burgering, Senior Sectoreconoom Industrie van Abn Amro. “Op het moment dat het handelsconflict zou escaleren naar een mondiale handelsoorlog, gaat de sector industrie harder geraakt worden, ook via onze exportpartners”.

Het hele rapport is hier te downloaden.

 

Reageer op dit artikel