nieuws

Kabinet onderzoekt maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen

Business

Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen privacy en andere menselijke waarden ondermijnen. Dat stelt het Rathenau Instituut. Het biedt daarnaast maatschappelijke en economische kansen. Het kabinet zal daarom meer onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen en richt een interdepartementale werkgroep op.

Kabinet onderzoekt maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen

De studie Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving van het Rathenau Instituut toont hoe de verregaande digitalisering van de samenleving fundamentele ethische en maatschappelijke vragen oproept. Het rapport laat zien dat de overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving nog niet voldoende zijn toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan. Het onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat het gaat om datastromen, om de manier waarop data worden gecombineerd, maar ook om algoritmen en kunstmatig intelligentie die op basis van onze data beslissingen nemen voor ons en over ons.

Noodzaak om meer onderzoek te doen

Het kabinet herkent de door het Rathenau Instituut gesignaleerde noodzaak om meer onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen. Er zal een interdepartementale werkgroep worden opgericht die zich buigt over digitaliseringsvraagstukken. Ter voorbereiding daarop laat minister Ollongren momenteel juridisch-wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van het gebruik van algoritmen op de mensenrechten. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de kansen en risico’s die zich in de nabije toekomst gaan voordoen rondom algoritmen die ‘besluiten nemen’ en hoe deze zich verhouden tot de bestaande juridische kaders. Daarnaast dient het kabinet een adviesaanvraag in bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de impact van kunstmatige intelligentie op publieke waarden. Ook heeft het kabinet de Raad voor het Openbaar Bestuur verzocht om onderzoek te doen naar de kansen en bedreigingen van digitalisering voor een goed functionerende, moderne democratie en de handelingsperspectieven voor het openbaar bestuur.

Meer informatie bij Rathenau Instituut

Reageer op dit artikel