nieuws

4TU en FME sluiten Techniekpact

Carriere & mensen

De 4TU Federatie en FME hebben een pact gesloten om de aansluiting tussen de technologische industrie en de technische universiteiten te versterken en de (dreigende) numeri fixi tegen te gaan.

4TU en FME sluiten Techniekpact

De technologische industrie draait op volle toeren en daardoor wordt het tekort aan techniekstudenten steeds nijpender. Nederland loopt daarmee het risico dat ze haar toppositie in de wereld kwijt raakt. De doelstelling van het Techniekpact is om het aantal studenten dat kiest voor een technische studie naar 4 op de 10 studenten te laten groeien. Dat is nog niet gehaald. FME vraagt daarom al geruime tijd aandacht voor de (dreigende) numeri fixi op technisch wetenschappelijke opleidingen en de financiering van de vier technische universiteiten. Gisteravond tekenden 4TU.Federatie en FME het Pact om op korte en lange termijn de aansluiting tussen de technologische industrie en de technische universiteiten te versterken en de (dreigende) numeri fixi tegen te gaan.

Punten uit het Pact

1.      Gezamenlijk oproep aan politiek: beschikbaar stellen van extra middelen oplopend tot 450 miljoen euro per jaar in 2020.

2.      Docenten uit bedrijfsleven worden beschikbaar gesteld voor de universiteiten.

3.      Facility sharing: bedrijven uit de technologische industrie stellen ruimtes beschikbaar.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Nederland werkt aan het behouden van een toppositie als het gaat om de noodzakelijke innovatiekracht van de technische industrie. Die komt in gevaar als het aantal studenten dat voor een technische opleiding kiest, niet kan worden ingevuld of omdat deze studenten niet instromen in onze sector.” Dit probleem vraagt om tijdelijke en structurele maatregelen, zodat de groei zonder kwaliteitsverlies kan worden geaccommodeerd.

Reageer op dit artikel