blog

Verbeter de wereld

Engineering

Vorige maand was ik dagvoorzitter van het Lean-event ‘Impact 2019’, waarin studenten streden om hun project verkozen te krijgen tot het beste HBO-verbeterproject van afgelopen schooljaar. Wat mij, naast de steeds toenemende kwaliteit van de presentaties opviel, zijn de eenzijdige opdrachten die de studenten krijgen. Hoe eenzijdig zijn die en hoe is dat bij uw projecten?

Verbeter de wereld

Het primaire doel van en verbeterproject

Vorig jaar bezocht ik de European Lean Educators Conference om inspiratie op te doen voor het symposium ‘Impact 2019’. Naast de standaard adviseurs Lean-bla-bla-presentaties aan de hand van hun versie van het TPS-huis (welke natuurlijk beter was), was daar een Lean presentatie die vernieuwend was. Pascal Pollet vertelde over nieuwe perspectieven op lean. Een van die perspectieven betrof de gevolgen van het voortdurend elimineren van waste leidend tot maatschappelijke overproductie: we kunnen zo efficiënt produceren dat we de wereld vol zetten met, soms overbodige, spullen. Dat bracht me ertoe eens na te denken over het soort verbeteropdrachten waar bedrijven mee aan de slag gaan, om te beginnen met de opdrachten die studenten krijgen bij stages.

Projecten

Bij ‘Impact 2019’ presenteerden twaalf studenten hun acht verbeterprojecten namens zes hogescholen, verspreid door het land. De helft van de deelnemende projecten had betrekking op productiviteits- en efficiëntieverbetering, zoals: verhoging van de output en verkorten van de omsteltijden. De andere helft was gericht op het verbeteren van de flow en de kwaliteit. Ook bij deze projecten had de helft vooral economische drijfveren, zoals het verminderen van kosten voor rework en het voorkomen van uitsorteren. Op zich zijn dat allemaal mooie en leerzame projecten, die naast financiële voordelen, soms ook leiden tot het verbeteren of verduurzamen van de wereld om ons heen. Niettemin waren er dus maar twee projecten, waar de bedrijfseconomische aspecten niet direct werden genoemd, hoewel je natuurlijk ook in het verhogen van klantwaarde bedrijfseconomische voordelen kan zien. Het ene project betrof het verhogen van de kwaliteit vanwege toenemende klanteisen. Het andere had betrekking op het sneller bedienen van de klant, waardoor klachten ten aanzien van onevenredig lange wachttijden werden voorkomen.

Meer waarde voor klanten, medewerkers en omwonenden

Deze acht projecten zijn natuurlijk maar een kleine en waarschijnlijk niet aselecte steekproef van verbeterprojecten. Toch denk ik dat een redelijk goed beeld van de aard van verbeteropdrachten wordt geschetst. Als ik de vele verbeterprojecten waarbij ik direct of indirect bij betrokken was, langsloop, dan ging de overgrote meerderheid, ik schat boven de negentig procent over productiviteitsverbetering en kostenreductie. Zelfs projecten om afvalstromen te reduceren, werden niet gestart vanuit een streven naar duurzaamheid, maar vanuit economische overwegingen. Soms omdat de afvalkosten te hoog waren. Ik maakte ook een keer mee dat het verbeterproject moest zorgen voor een effectievere en efficiëntere afvalstroom, zodat het afval zich niet zou opstapelen. Het afval nam namelijk productieruimte in beslag en beperkte daarmee de output van de fabriek. Het lijkt te ontbreken aan verbeterprojecten die primair ten doel hebben de wereld te verbeteren, hetzij door klanten meer waarde te bieden, hetzij door de situatie voor andere stakeholders, zoals medewerkers of omwonenden te verbeteren.

Podium

Vaak hoor ik dat ik ongelijk heb, dat er veel verbeterprojecten zijn die ten doel hebben de wereld te verbeteren. Ik vraag me dat af en ik daag u dan ook uit: toon me de voorbeelden! Ik zeg toe dat ik de beste voorbeelden letterlijk een podium geef. Op 22 januari 2020 organiseert Avans Hogeschool het symposium Continu Verbeteren met 250 deelnemers. Daar komt een podium voor de beste verbeterprojecten die als primair doel hebben de wereld te verbeteren.

Ton van Kollenburg is directeur van Protean Management Solutions

 

Reageer op dit artikel