nieuws

HyMove in zee met China voor de productie van brandstofcelsystemen

Engineering

De Arnhemse producent van waterstof brandstofcelsystemen, HyMove heeft een overeenkomst getekend met het Chinese bedrijf Huai’an Powerful Industry (HPI) voor de ontwikkeling en productie van brandstofcelsystemen. Deze systemen zullen worden gebruikt voor de waterstofvoertuigen, die het Chinese bedrijf gaat bouwen in een nieuwe fabriek bij de stad Xuyi. Met de bouw van de nieuwe fabriek, waarin met name bestelbussen en kleine vrachtauto’s geproduceerd worden, is een investering van bijna 400 miljoen euro gemoeid. HyMove. zal het ontwerp en de engineering van de brandstofcelsystemen voor de voertuigen op zich nemen en de productiefaciliteit voor de systemen bij de fabriek in China opzetten.

HyMove in zee met China voor de productie van brandstofcelsystemen

De nieuwe fabriek voor waterstofvoertuigen is een initiatief van HPI, de Xuyi Economic Development Council en de Shanshan Group, een participatiemaatschappij. De regio wil zich toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie en beschouwt de toepassing van waterstof als een van de speerpunten. Op een terrein van zo’n 25 hectare bij de stad Xuyi wordt volgend jaar begonnen met de bouw van een fabriek voor de productie van kleinere bestelauto’s, vrachtauto’s en speciaal ontworpen taxi’s en vuilniswagens. De voertuigen worden voorzien van brandstofcelsystemen, die waterstof omzetten in elektriciteit. Op termijn moet de fabriek jaarlijks zo’n 20.000 waterstofvoertuigen afleveren.

Expertise

HyMove werd in 2016 door HPI benaderd vanwege haar kennis van waterstof brandstofcelsystemen. Het bedrijf zal in de samenwerking haar technische expertise van brandstofcelsystemen inbrengen en haar kennis van de productie van brandstofcelsystemen. HyMove zal niet alleen de energiesystemen voor de diverse typen voertuigen ontwerpen en ontwikkelen, maar zal ook de unit voor de productie van brandstofcellen als onderdeel van de nieuwe fabriek opzetten en inrichten.

Ambitie

“Het is de ambitie van HyMove om de introductie van een zo belangrijke technologie als waterstofvoertuigen wereldwijd te versnellen”, zei Theo Hendriks, CEO van HyMove bij de ondertekening van de overeenkomst. “Vandaag zetten we dankzij de ondertekening van de overeenkomst met Huai’an Powerful Industry een belangrijk stap in die richting. Die samenwerking is niet alleen van belang voor de regio Xuyi, HPI en HyMove, maar voor de hele waterstofindustrie wereldwijd. De introductie van waterstofvoertuigen is een onmisbaar element om de doelstellingen te bereiken uit het Akkoord van Parijs, dat gericht is op beperking van de klimaatverandering.”

Werkgelegenheid Nederland

Voor HyMove kan de samenwerking met Huai’an Powerful Industry een grote doorbraak betekenen. HyMove heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van waterstof brandstofcelsystemen voor grote en middelzware voertuigen zoals bussen en trucks. De systemen worden al gebruikt door de Poolse bussenbouwers Solbus en Ursus.
“Als alles naar wens verloopt, zal de samenwerking met HPI voor HyMove in de komende jaren substantiële omzetten opleveren”, licht CEO Theo Hendriks toe. “Dat heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland. Als eerste gaan we ons team in Arnhem versterken met een engineering- en montageafdeling, die zich gaat bezighouden met de integratie van onze systemen in de voertuigen, die HPI in Xuyi zal produceren. Daarnaast zullen we in nauwe samenwerking de productielijnen voor de brandstofcelsystemen ontwerpen en inrichten.”

Reageer op dit artikel