nieuws

Arbobeleid lijkt de recessie voorbij

HSE

Bedrijven hebben in 2016 meer maatregelen genomen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2016.

Arbobeleid lijkt de recessie voorbij
Audi heeft al enige tijd de zogenaamde “Chairless Chair” in gebruik. Het stelt werknemers in staat te zitten zonder een stoel. Het biedt een betere houding en vermindert de belasting van het been. (foto: Audi)

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun van het ministerie van SZW. De Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten was er in 2016 extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep zzp’ers, de kosten van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en het Europees perspectief.

Kernbepalingen rond veiligheid en gezondheid
In 2016 is een toename zichtbaar van het aandeel bedrijven dat invulling geeft aan de kernbepalingen rond veiligheid en gezondheid op het werk. Het gaat om het hebben van een contract met een arbodienst, ziekteverzuimbeleid, preventiemedewerker, overleg met werknemers over arbobeleid en het geven van voorlichting. Het aandeel bedrijven dat maatregelen treft varieert van 45% (aanwezigheid risico-inventarisatie & evaluatie) tot 75% (contract met arbodienst en het geven van voorlichting). Uitgedrukt in werknemers betreft dat 83%, respectievelijk 96% van alle werknemers. De meeste werknemers werken namelijk bij grotere bedrijven die meer doen aan arbobeleid dan kleinere ondernemingen. De extra aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen.

De Arbobalans 2016 is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel