nieuws

Start opstellen ISO-normen voor drones

HSE

In internationaal verband wordt een ISO-norm opgesteld voor systemen die de autorisatie en identificatie van drones borgen. Nederland kan daaraan bijdragen, meldt de NEN.

Start opstellen ISO-normen voor drones
(foto: Spie)

Het aantal dronegebruikers neemt wereldwijd snel toe door de commercialisering (hobby’s, gadgets). Hierdoor neemt het aantal ongelukken eveneens toe. Ook de veiligheid rondom terrorisme en criminaliteit is hierdoor verminderd, aangezien operators onvoldoende rekening houden met vlieghoogte-beperkingen voor drones en juridische beperkingen met betrekking tot ‘No fly’ zones bestemd voor  bijvoorbeeld autoriteiten.
Een toename in de hoeveelheid drone-gebruikers, vraagt om een uniform internationaal registratiesysteem oftewel Drone Identity Module (DIM).

Registratiesysteem

Dit registratiesysteem kan bijdragen aan het vrije verkeer van drones in alle regio’s en het verminderen van de overtredingen binnen de ‘No fly’ zones. Drone Identity Module (DIM) is bestemd voor professioneel gebruik, waarbij maximale hoogtes en restricties van de ‘No fly zone’ uitgangspunt zijn voor registratie. Het licentieproces voor professioneel gebruikers wordt gebaseerd op een wereldwijde compatibiliteit van de DIM.

Wildgroei harmoniseren

DIM heeft als doel om de wildgroei aan bestaande regionale systemen wereldwijd te harmoniseren. Dit maakt het mogelijk om de ‘No fly’ zone van bijvoorbeeld politiediensten over de landsgrenzen door te trekken, maar ook om ongelukken te voorkomen en criminaliteit tijdig te signaleren.

Meewerken aan de ontwikkeling van de normen

Nederlandse marktpartijen kunnen hun belangen uitdragen en invloed uitoefenen op de inhoud van de mondiale normen door lid te worden van een nieuw op te richten NEN-normcommissie. NEN organiseert de kick-off voor partijen die deelname overwegen. Uitgangspunt is dat de financiering van de normcommissie door de deelnemende partijen wordt gedragen.
Meer info: www.nen.nl

Reageer op dit artikel