nieuws

Digital Trust Centre Maakindustrie wil digitale veiligheid verbeteren

HSE

Meer dan 100 publieke en private organisaties zijn gestart met nieuwe samenwerkingsprojecten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte bekend welke initiatieven aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling van in totaal één miljoen euro om regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Digital Trust Centre Maakindustrie wil digitale veiligheid verbeteren

Onder de geselecteerde initiatieven bevinden zich uiteenlopende sectorspecifieke samenwerkingen zoals in de defensie- & veiligheidsindustrie, de maakindustrie en de groentezaadveredelingssector. Deelnemende bedrijven worden gestimuleerd om actief hun ervaring met het opzetten van een samenwerkingsverband te delen. Door geleerde lessen en best practices met elkaar en toekomstige initiatieven te delen, hoopt het DTC een stevige impuls te geven aan een landelijk dekkend stelsel van regionale en sectorale aanspreekpunten op het gebied van veilig digitaal ondernemen.

Samenwerkingsverbanden

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2018 van het DTC.

De 6 samenwerkingsverbanden zijn:

  1.  Cyberweerbaarheid Nederlandse Defensie- & Veiligheidsindustrie (DVI);
  2. DTC Maakindustrie;
  3. Cyber Security Awareness Havengemeenschap Port of Amsterdam;
  4. Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven;
  5. Cyberweerbaarheid in Limburg;
  6. Cyberweerbaarheid door samenwerking in Noord-Nederland.

DTC Maakindustrie

Het Digital Trust Centre Maakindustrie ondersteunt ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry en geeft concreet advies over cybersecurity vraagstukken. Het heeft als missie bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Kennisopbouw over cybersecurity is daarom een vereiste.

Betrokken partijen

Novel-T is penvoerder voor het DTC maakindustrie. Partners van het DTC zijn de provincies Overijssel en Gelderland, belangenorganisaties en kennisleveranciers. De laatste zijn niet alleen kennisinstellingen en cybersecurity dienstverleners, maar ook grote(re) bedrijven die hun expertise inzetten in hun (keten)netwerk.

Saxion Hogeschool. Saxion heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Van de ruim 26.000 studenten zijn er jaarlijks gemiddeld 650 actief als ondernemer.
Universiteit Twente (UT) Samenwerking met het DTC Maakindustrie biedt nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke product- en technologieontwikkeling, de ontwikkeling van innovatieve business modellen en kansen voor organisatorische uitdagingen. Ook wil de UT de vele kennis die er is rondom cybersecurity vraagstukken inzetten in het DTC Maakindustrie.
High Tech System Park (HTSM) is een locatie in Hengelo waar innovatie en samenwerken centraal staan. Ook de samenwerking met andere partners, zowel vanuit de overheid als de kennisinstituten, maken het HTSP dé plek waar ondernemers terecht kunnen met vragen over hun cyberweerbaarheid. Het DTC Maakindustrie zal zich vestigen op het HTSM (gebouw N). In dit gebouw is ook het fieldlab The Garden gevestigd, gericht op awareness in cybersecurity binnen Smart Industry.
BOOST is de Smart Industry hub van Oost-Nederland waarbinnen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en intermediaire organisaties samenwerken. Vanuit het BOOST-netwerk worden bedrijven geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het DTC Maakindustrie. Ook wordt een cybersecurity werkgroep binnen BOOST ingericht.
Ten Hag Verzekeraars. Ten Hag heeft veel kennis van bedrijven in Oost-Nederland. Zij zullen onder andere expertise inbrengen over risico-modellen voor bedrijven.
CIO Platform. CIO platform stimuleert kennisuitwisseling van informatie. Cybersecurity is een belangrijk onderwerp. Het CIO Platform is in Oost-Nederland samen met een aantal bedrijven uit de regio bezig een netwerk van CIO/CISO’s op te bouwen. Dit zal het CIO Platform samen oppakken met het DTC zodat verschillende bedrijven in Oost-Nederland hun kennis en kunde op het gebied van cybersecurity vraagstukken met elkaar en met hun (keten)partners kunnen delen.
Provincie Overijssel. De provincie Overijssel stelt middelen beschikbaar om een voucherregeling op te zetten die ondernemers in Overijssel bij het DTC Maakindustrie kunnen inwisselen voor een nulmeting/assessment.
RVO. Vanuit een co-subsidieregeling draagt het RVO voor €200.000 euro bij. Hier moet voor eenzelfde geld aan private (in kind) financiering tegenover staan.
Koninklijke Metaalunie. Met 15.000 leden is het bereik van de KMU enorm. Juist omdat veel van de KMU leden relatief kleine ondernemingen zijn, is het cyberweerbaar maken van deze bedrijven lastig zelfstandig te realiseren. De KMU krijgt een belangrijke taak om de behoeften van haar leden in Oost-Nederland door te vertalen naar een concrete propositie voor het DTC Maakindustrie.
Bron: NovelT

Reageer op dit artikel