nieuws

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert miljarden in groene technieken

HSE

Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een recordbedrag van bijna 4,4 miljard euro gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), meldt het RVO. De bedrijven investeerden deze miljarden in vooruitstrevende milieuvriendelijke technieken. Het totale investeringsbedrag lag in 2018 een miljard hoger dan in 2017.

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert miljarden in groene technieken

Ongeveer 157 miljoen euro gaf de Nederlandse overheid uit aan belastingvoordeel op groene investeringen. Ondernemers klopten vooral bij MIA\Vamil aan voor investeringen in elektrisch vervoer. [De MIA\Vamil geeft recht op een fiscale tegemoetkoming via een belastingaftrek.]
Daarnaast investeerden bedrijven ook in duurzame gebouwen, recycling en productie met minder grondstoffen. Er waren 7717 meer aanvragen in 2018 (totaal 21.147) dan in 2
017.

Elektrische auto’s

Ondernemers investeerden vorig jaar ruim in elektrische auto’s. Zij meldden gezamenlijk meer dan 1,6 miljard euro aan investeringen in duurzame mobiliteit. Deze investeringen zijn mogelijk met een voordeel van ongeveer een derde van het budget van de MIA\Vamil, ongeveer vijftig miljoen euro.
De investeringen zijn drie keer  zo groot als een jaar daarvoor en komt overeen met ruim 19.000 auto’s.

De productie van elektrisch vervoer groeit sterk. Naar verwachting zal in de komende drie jaar het aantal modellen elektrische voertuigen op de Europese markt verdriedubbelen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Europese organisatie voor duurzaam vervoer Transport & Environment (T&E). In 2021 zullen autoproducenten in de Europese Unie 214 elektrische modellen aanbieden. Eind 2018 waren dat er slechts zestig.

LeestipVDL Groep en DAF Trucks verstevigen samenwerking rond productie E-truck

Duurzame gebouwen

Eveneens een derde van het beschikbare budget ging naar ondernemers die investeerden in een zeer duurzaam gebouw. Het gaat daarbij om gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn, maar waarvoor in het ontwerp ook rekening is gehouden met grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid.

Circulair ondernemen

Het overige deel van het budget ging bijna volledig naar circulair ondernemen en duurzame landbouw. Met overheidssteun investeerden ondernemers ruim 435 miljoen euro in recycling en grondstoffenbesparing. Dat is 44 procent meer dan in 2017. Het ging daarbij onder andere om het terugwinnen en benutten van CO2 en het gebruik van biomassa in verpakkingen en het terugwinnen van grondstoffen uit schillen.

LeestipTransitieagenda: Zeven actielijnen om te komen tot circulaire maakindustrie

Bron: RVO

 

Vakbeurs Energie 2019 vindt plaats van 8 tot en met 10 oktober in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.
Reageer op dit artikel