nieuws

Sturen vanuit emotie, niet vanuit KPI’s

Maintenance

Binne Visser, director Production Engineer en Maintenance bij Philips in Drachten heeft de afgelopen jaren een groot aantal verbetertrajecten succesvol afgerond resulterend in minder storingen, snellere cyclustijden, minder uitval en daarmee minder kosten per shaver. Hij stuurt daarbij niet vanuit KPI’s. ‘KPI’s zijn uiteindelijk de resultanten van hoe je de organisatie bouwt en aanstuurt. De KPI is voor mij geen vertrekpunt.’

Sturen vanuit emotie, niet vanuit KPI’s
(foto: Philips Consumer Lifestyle)
‘Productie en onderhoud zijn in de maakindustrie onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Uiteindelijk gaat het om de assets, de machines die continu moeten produceren terwijl de kwaliteit van de producten hoog moet blijven. In onze vestiging in Drachten, waar honderden robots en verschillende andere productieprocessen in verschillende afdelingen onderdelen produceren en assembleren tot scheerapparaten, hebben we productie engineering en onderhoud ondergebracht onder één leidinggevende, en dat ben ik. Er ontstaat op deze manier een beter overzicht, je ziet sneller verbanden en kunt daardoor veel gerichter sturen. En als er wat misgaat, kun je niet meer wijzen naar elkaar, maar wijs je naar jezelf’, zegt Binne Visser, director Production Engineer en Maintenance bij Philips in Drachten. Hij is in 2017 uitgeroepen tot Maintenance Manager of the Year en is hiermee een jaar lang boegbeeld van de onderhoudssector.
Operators, monteurs , productieleider en onderhoudsmanagers kijken regelmatig bij elkaar in de keuken. ‘Technische operators zijn opgeleid om …
Reageer op dit artikel