nieuws

Technologie windturbinefabrikant Lagerwey basis voor opbouw Russische windindustrie

Manufacturing

Windturbinefabrikant Lagerwey en Otek, een dochterbedrijf van RosAtom, hebben een overeenkomst getekend voor de licentie van Lagerwey-windturbine technologie aan Otek. De overeenkomst vormt de basis voor het creëren van een professionele en innovatieve windindustrie in Rusland.

Technologie windturbinefabrikant Lagerwey basis voor opbouw Russische windindustrie
(foto: Eric de Vries)

Rusland heeft aangegeven grote ambities te hebben op het gebied van windenergie. Het land heeft de doelstellingen die in de Klimaatovereenkomst van Parijs zijn vastgesteld recent nogmaals bekrachtigd en streeft naar een duurzaam ‘groen’ transitiemodel. Volgens de nationale energiestrategie moet 4,5% van alle elektriciteit in 2020 van hernieuwbare bronnen komen. Door de grote landmassa van Rusland en vele gebieden met uitstekende windomstandigheden is de potentiële totale windenergiecapaciteit in Rusland enorm. In 2024 zal de windcapaciteit naar verwachting 3,6 GWh bedragen. Om deze ambities waar te maken zijn er diverse tenders voor de bouw van windparken uitgeschreven. In 2016 won Rosatom 610 MW aan te bouwen windpark capaciteit en begin juni van dit jaar nog eens 360 MW.

Technologiepartner

Huib Morelisse, CEO Lagerwey: ” We zijn er trots op dat wij als Nederlandse windturbine fabrikant Russische ambities om een windindustrie te creëren mede mogelijk maken. Lagerwey is gekozen als Otek’s technologiepartner op basis van haar uitstekende technologie, logistieke voordelen bij de bouw en de ondersteuning die we kunnen verlenen bij het opzetten van lokale fabricage. Dit is een belangrijke stap in de expansie van Lagerwey-technologie.”

Assemblagefaciliteiten

Onder de licentieovereenkomst zullen Otek en Lagerwey samen windturbines voor de Russische markt en aangrenzende landen produceren. Deze licentieovereenkomst is de basis voor een joint venture tussen Lagerwey en Otek. De partijen zijn voornemens deze joint venture dit jaar op te zetten. Lagerwey zal Otek ondersteunen bij het inrichten van de assemblagefaciliteiten voor windturbines in Rusland. Het doel is om in Volgodonsk componenten, waaronder bladen, te produceren voor 250 MW aan windturbine capaciteit per jaar. De ondersteuning van Lagerwey omvat het trainen van Otek medewerkers, het opzetten van lokale leveranciersketens (conform de Russische lokalisatievereiste) en de organisatie van het assemblageproces.

Reageer op dit artikel