nieuws

‘Cobots kunnen grotere impact hebben op maakindustrie dan 3D-printing’

Manufacturing

Onderzoekscentra, Kamers van Koophandel en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bundelen hun krachten in een nieuw interregionaal project. Samen ondersteunen ze MKB-bedrijven om nieuwe technologieën, zoals robots die samenwerken met mensen, in hun productie te integreren. Dit kondigt Flanders Make, het onderzoekscentrum voor de maakindustrie dat het project leidt, aan.

‘Cobots kunnen grotere impact hebben op maakindustrie dan 3D-printing’

Het project biedt MKB-bedrijven in de automobiel- en voedingsindustrie de kans om via proeftuinen in herkenbare omstandigheden ervaring op te doen met digitale technologieën. Vervolgens kunnen ze hier met de nodige voorkennis in investeren, en zo hun concurrentiepositie versterken.

Flexibele productie

Om te kunnen concurreren met productie in lageloonlanden, hebben MKB-bedrijven nood aan een flexibele productie die beantwoordt aan de groeiende vraag naar zeer gepersonaliseerde producten en kleine productseries. Er zijn echter maar weinig MKB-bedrijven die ten volle beseffen hoe cobots hiertoe kunnen bijdragen, waardoor de nodige investeringen achterwege blijven.
Via Interreg Noordwest-Europa kwam een consortium tot stand met 8 organisaties. “Collaboratieve robots kunnen een grotere impact hebben op de maakindustrie dan bijvoorbeeld 3D-printing”, stelt Maarten Witters, projectmanager bij Flanders Make. “Ze werken veilig samen met mensen en ondersteunen hen onder meer om met zware lasten om te gaan. Doordat ze veelzijdig kunnen worden ingezet op verschillende taken, spelen ze een belangrijke rol bij flexibele productie. We willen MKB-bedrijven bewust maken van het potentieel van dit soort technologie, door hen uitgebreid te informeren en hen ermee te laten werken in herkenbare omstandigheden via proeftuinen. Zo overtuigen we hen om hier effectief op in te zetten.”

Mobiel onderzoekslaboratorium

Het project wil zo’n 60 MKB-bedrijven in Noordwest-Europa bereiken en zo hun omzet in eerste instantie met naar schatting 50 miljoen verhogen en 125 nieuwe banen creëren.
Flanders Make neemt met het MAKE LAB2 deel aan dit project. Dat is een mobiel onderzoekslaboratorium waar bedrijven kunnen proeven van nieuwe technologieën en van de samenwerking mens-robot. Bedrijven kunnen hier uittesten hoe een robot zij-aan-zij met een mens werkt, ontdekken wat de meerwaarde van Virtual en Augmented Reality is in een productie-omgeving, hoe een slimme werkpost eruit kan zien en meten of een taak al dan niet te zwaar is.

Meer artikelen over corobotica:

Cobot aan vooravond brede toepassing

Samenwerkende cobots bouwen hollewanddozen

Reageer op dit artikel