nieuws

Groene waterstoftechnologie op industriële schaal

Manufacturing

Een nieuwe infrastructuur is nodig om groene waterstofproductie van de grond te krijgen. Op het Instrumentatie & Analyse event geeft Lennart van der Burg inzicht geven in de voorwaarden en kansen.

Groene waterstoftechnologie op industriële schaal

Jaarlijks produceert de industrie in Nederland ongeveer 800.000 ton waterstof. Daarbij komt meer dan 7 miljoen ton CO2 vrij, omdat aardgas bij hoge temperaturen wordt omgezet in waterstof. Maar door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors.

 

Elektrolyse

Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof. Onder meer ECN.TNO werkt samen met partners aan de benodigde kostendaling en opschaling van deze zogeheten elektrolysers.

 

Keten van groene waterstof

Een nieuwe infrastructuur (opwek, productie, distributie) moet zorgen voor een snellere ontwikkeling van de productie en het gebruik van groene waterstof. Bovendien moeten meer Nederlandse technologiebedrijven actief kunnen worden in de hele toeleveringsketen.

 

Meer weten?

In een afsluitende lezing tijdens het Instrumentatie & Analyse event zal Lennart van der Burg, Business Developer Green Hydrogen bij ECN.TNO, een beeld geven van de voorwaarden en kansen van de productie van groene waterstof op industriële schaal. Op woensdag 19 juni vindt het Instrumentatie & Analyse Event plaats in het Van der Valk Hotel Vianen. Deze dag gaat verder over de laatste ontwikkelingen op het gebied van instrumentatie- en analyse-apparatuur.

 

 

 

Reageer op dit artikel