nieuws

Nederland opnieuw benoemd tot Europees innovatieleider

R&D

Nederland is volgens het European Innovation Scoreboard 2019 (EIS) opnieuw Europees innovatieleider. Samen met Zweden, Finland en Denemarken behoort Nederland tot deze groep. Alle EU-landen worden getoetst op 27 indicatoren voor innovatiekracht.

Nederland opnieuw benoemd tot Europees innovatieleider

Het Europese innovatiescorebord maakt een vergelijkende analyse van innovatieprestaties. Het beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten van nationale innovatiesystemen en helpt landen om gebieden te identificeren die ze moeten aanpakken. Denk aan indicatoren zoals publiek-private samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van (onderzoeks)studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Het Europese innovatiescorebord 2019 is op 17 juni 2019 bekendgemaakt.  De innovatieleiders zijn de landen die meer dan twintig procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 24 procent hierboven.

Nederland innovatieleider én behoort bij de snelste groeiers

Belangrijke verbeteringen in het Nederlandse innovatieklimaat de afgelopen jaren zijn volgens het EIS vooral gerealiseerd op het gebied van financiering en voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal. Nederland scoort ook ver bovengemiddeld in het EIS bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aantal octrooiaanvragen, indicatoren voor de beroepsbevolking zoals leven lang leren en randvoorwaarden zoals excellente netten voor vaste en mobiele communicatie.

Bron: Rijksoverheid

 

Meer artikelen over innovatie:

Productinnovatie en klanttevredenheid zijn belangrijkste pijlers voor machinebouwers

‘Alleen keiharde feiten zijn reden om te stoppen met een innovatie’

Reageer op dit artikel