nieuws

Handvatten voor gebruik van duurzame delfstoffen

SCM

Het gebruik van delfstoffen neemt al lange tijd exponentieel toe. Als we onze achterkleinkinderen nog voldoende zink, molybdeen en antimoon willen gunnen, dan moeten we nu maatregelen nemen. Promovendus Theo Henckens zet de problematiek uiteen en geeft handvatten voor gebruik van duurzame delfstoffen.

Handvatten voor gebruik van duurzame delfstoffen
Schaarste wordt uitgedrukt in het aantal jaren dat we nog vooruit kunnen met de winbare hoeveelheid van een delfstof in de aardkorst. Dat hangt af van het jaarlijks gebruik. Op basis van de verhouding tussen de winbare voorraad en het (geanticipeerde) jaarlijks gebruik voor 65 minerale delfstoffen heb ik berekend hoelang we nog met de voorraad toekunnen (tabel 1). De maximale hoeveelheid winbare delfstoffen heb ik ontleend aan onderzoek van het International Resources Panel. Dat is een internationale groep van wetenschappers die het Milieubureau van de Verenigde Naties UNEP adviseert over grondstoffen. Voor het jaarlijks gebruik van minerale delfstoffen ben ik uitgegaan van een voortgang van de groei van de gedolven hoeveelheden met drie procent per jaar tot 2050, waarna de productie wordt verondersteld stabiel te blijven.
De afgelopen eeuw lag de gemiddelde stijging van de jaarlijks gewonnen hoeveelheid delfstoffen tussen de drie procent en vier procent. De vijf meest schaarse minerale delfstoffen zijn …
Reageer op dit artikel