nieuws

Fieldlab voor blockchain technologie gestart

SCM

De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam zijn gezamenlijk een fieldlab gestart om concrete toepassingen en oplossingen te ontwikkelen, gebaseerd op blockchain technologie. Het praktijkgerichte centrum wordt ‘BlockLab’ gedoopt.

Fieldlab voor blockchain technologie gestart

Blockchain technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Dit geldt voor bedrijven, individuen en zelfs voor machines. Blockchain is bijvoorbeeld de technologie achter bitcoin.

Energietransitie

Zo maakt blockchain het bijvoorbeeld mogelijk om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad.

Voorraadfinanciering havenlogistiek

Tot de eerste concrete projecten van het fieldlab behoort een blockchain toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek die in samenwerking met Exact en ABN AMRO ontwikkeld is.

Team en toepassing

Het BlockLab start met een vijfkoppig kernteam en is gevestigd in het Cambridge Innovation Center in Rotterdam. In het fieldlab worden theoretische blockchain ideeën, met consortia van ontwikkelaars en gebruikers, in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Met de Hogeschool Rotterdam wordt curriculum ontwikkeld, om aanwas van blockchain talent te organiseren.

Meer informatie bij Port of Rotterdam

Reageer op dit artikel