blog

De regio’s aan zet

Business

Onze meest fantastische fabrieken krijgen in ons land nauwelijks de erkenning die ze verdienen. Verscholen in de regio worden ze vaak niet gezien. Slechts enkelen weten wat er binnen de muren van het zoveelste gebouw op een industriepark voor bijzondere dingen gebeuren. Natuurlijk kennen we ASML en DAF en hun toeleverancierscluster in Brainport Eindhoven. Damen en IHC en hun toeleverancierscluster in Zuid-Holland vormen ook een industriële regio met wereldspelers. Maar kennen we de topspelers in de andere regio’s, de zogenaamde verborgen kampioenen?

De regio’s aan zet
Egbert-Jan Sol

Wie kent 247tailorsteel, AWL, Bosch Beton in Gelderland of soortgelijke spelers in Limburg, Zeeland of Noord-Holland? Dit zijn spelers die met Smart Industry oplossingen vooroplopen in hun producten en productieprocessen om alles slimmer, meer digitaal en duurzamer te doen. Smart Industry, de vierde industriële revolutie, ontwikkelt zich zo snel dat nu iedereen in iedere regio in actie moet komen. Er zijn nu 36 Smart Industry fieldlabs. Er zijn meer dan 300 bedrijven waar men volop actief is. Maar er zijn wel 30.000 bedrijven waar men aan de slag moet omdat slimme producten en productie inclusief de hele digitale transformatie een forse impact op het hele bedrijf en haar toekomst heeft.

Spillover effecten

Als je midden in een hotspot zoals de Brainport Industrie Campus, de Hightech Campus Eindhoven, het maritieme cluster of het procesindustrie netwerk in Zuid-Holland zit, krijg je continu prikkels om mee te surfen op de golven van verandering. In de topregio’s zien we dat de productiviteits- en economische groei hoger is dan elders. Spillover effecten blijken daarbij van groot belang te zijn. Je ziet hoe een collega iets doet en je gaat dan ook aan de slag. Als je niet in een hotspot zit en de toppers in jouw regio zijn niet zichtbaar, dan mis je de regelmatige prikkels en het netwerk van spelers die je verder helpen. Terwijl, naar mijn volle overtuiging en ervaring, die spelers in iedere regio vlakbij zijn. We zien ze alleen niet.

Intensiever samenwerken

In de regio’s moeten we veel intensiever samenwerken. Meer mensen uit verschillende bedrijven moeten bij anderen over de vloer komen. FME, Metaalunie, Smart Industry fieldlabs events en netwerkbijeenkomsten zijn mogelijkheden de spillover effecten te versnellen. Je kunt als bedrijven ook samenwerken om het technische onderwijs in de regio te versterken.  Niet alleen voor de jonge studenten en toekomstige technische vakmensen, maar via de werkenden van nu die bijscholing krijgen kun je spillover effecten realiseren. Daarmee kan een regio haar eigen economische groei realiseren.

Gezamenlijk leiderschap

Een regionale sterkte moet je wel organiseren samen met ondernemers, overheid en onderwijs/onderzoek. De kristallisatiekernen zijn er in iedere regio. De uitdaging is het gezamenlijk leiderschap van de ondernemers, de bestuurders uit de overheid en de leiding uit onderwijs en onderzoek, de drie O’s op gang te krijgen. Lukt dat, dan krijgen de topspelers en hun fabrieken de zichtbaarheid en erkenning in hun eigen regio die ze verdienen. Met als extra dat jongeren zien dat het niet gaat om banen in anonieme gebouwen, maar om hele interessante banen in hun eigen regio bij bedrijven met toekomst.

Prof Dr Ir Egbert-Jan Sol, (TNO en Radboud Universiteit), programmadirecteur Smart Industry, een actieprogramma van FME, KvK, Min EZ, Nederland-ICT en TNO.

Reageer op dit artikel