nieuws

Techniekpact op weg naar 2020

Business

Op 18 april hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij is het Techniekpact geactualiseerd. De inzet voor 2016-2020 van het Techniekpact bestaat uit 12 doelen, van het structureel aanbieden van wetenschap en technologie in het onderwijs, het zorgen voor voldoende en vakbekwame leerkrachten tot het investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Techniekpact op weg naar 2020

Een aantal acties van het Techniekpact zijn al direct omgezet in concrete daden. Zo presenteerde Doekle Terpstra een denkrichting voor het oplossen van het lerarentekort in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Deze denkrichting stelt voor carrièrepaden van leraren circulair te maken; meer flexibeler en hybride. Leraren combineren hun lerarenbaan met een carrière in het bedrijfsleven of onderzoek.

Sinds de ondertekening van het Techniekpact in 2013 kiezen meer jongeren voor techniek, er is een toenemende betrokkenheid van het bedrijfsleven én het aanbod in het hoger beroepsonderwijs is transparanter en breder geworden. Er is echter nog veel winst te behalen in het aantal leerlingen op het vmbo en mbo dat kiest voor een technische opleiding en in het aandeel meisjes in technische opleidingen. Daarnaast wordt er een groot tekort verwacht aan gekwalificeerde techniekdocenten voor het beroepsonderwijs. Cijfers van het UWV geven aan dat er op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn.

Reageer op dit artikel