nieuws

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Business

Het producentenvertrouwen ging van 8,5 in september naar 8,2 in oktober. De ondernemers in de industrie waren met name minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7).

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.
Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.
Producenten in de industrie waren in oktober minder positief over de productie in de komende drie maanden. Ook het oordeel over de voorraden gereed product was minder positief. Daarentegen verbeterde het oordeel van de producenten over hun orderportefeuille.
Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in oktober 2017 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie in de periode oktober-december zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.
Bedrijven in de industrie hebben in toenemende mate te kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bij 16 procent van de bedrijven is dat het geval. Begin 2016 was dat nog slechts bij 4 procent.

Meer informatie bij CBS

Reageer op dit artikel