nieuws

Machinebouwers zetten vooral in op productinnovatie en kostenverlaging

Business

Siemens PLM Software heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de smart machine-industrie. Uit het onderzoek komt naar voren dat machinebouwbedrijven zich met name richten op productinnovatie (47%) en kostenverlaging (41%). Daarnaast staat het versnellen en flexibiliseren van de organisatie hoog op de agenda (40%).

Machinebouwers zetten vooral in op productinnovatie en kostenverlaging

De organisatie heeft 589 medewerkers van machinebouwbedrijven ondervraagd (waarvan 54% managementniveau en 34% directieniveau). Opvallend is dat digitale transformatie en business innovatie relatief laag scoren (respectievelijk 17% en 11%), waardoor het lastig is om te komen tot een smart machine-industrie. De grootste operationele uitdaging in relatie tot de directiedoelen zijn het leveren op klantspecificatie door middel van modularisatie (47%). Ook het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking (45%) en de versnelling van productieprocessen (41%) vormen een uitdaging. Om de time-to-market verder te verkorten is een versnelling nodig bij het leveren van onderdelen. Toch heeft de helft van de bedrijven nog geen strategie voor achterwaartse ketenintegratie.

Digitale transformatie
De opkomst van robotica en smart sensors hebben de grootste invloed op de bedrijfsvoering. Ook de opkomst van Internet of Things en smart devices worden vaak genoemd in het onderzoek. Probleem daarbij is dat klanten meestal geen data over machines online willen delen, onder meer uit beveiligingsoverwegingen. Machinebouwers richten zich vooral op traditionele automatiseringsgebieden als CAD/CAM en minder op geavanceerde innovaties. De grootste winst in het bouwproces is te boeken op het gebied van productie engineering en productieplanning .

Nieuwe verdienmodellen
Innovatie met een sterke inzet op technologie brengt vraag en aanbod sneller en transparanter bij elkaar. Dat ontwricht veel markten. Denk aan Uber, Spotify, Netflix en AirBnB. Momenteel ziet 44 procent van de machinebouwers geen ontwrichtingen in de markt, maar opvallend is dat een kwart hierover geen uitspraak kan doen. Deze groep wordt straks mogelijk overvallen door de ontwikkelingen. In lijn met deze uitkomst ontwikkelen de bedrijven ook nog maar mondjesmaat nieuwe verdienmodellen waarbij bezit verschuift naar gebruik. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van machines as-a-service op basis van pay-per-use. Het overgrote deel kiest nog voor traditionele verkoop of leasing. Kanttekening hierbij is dat de toepassing van smart devices en het Internet of Things nog in de kinderschoenen staat.

Benodigde expertise
Machines worden steeds vaker voorzien van innovatieve digitale toepassingen. Niet alle machinebouwers beseffen welke gevolgen dat heeft voor de benodigde expertise in de komende jaren. De ondervraagden verwachten slechts één procent stijging in de behoefte aan software- en data-engineers. Ook geeft 16 procent van de respondenten aan helemaal niet te weten wat de consequenties zullen zijn.

 

 

Reageer op dit artikel