artikel

Hoe werk je veilig samen met cobots?

Engineering

In de roboticawereld verandert er veel. Steeds vaker zullen robots samenwerken met mensen. Maar hoe zit het dan met de veiligheid? Als je een norm toepast, bewijs je daarmee dat je op een juiste manier hebt gehandeld. Dat is het gemak van een norm. Bij het toepassen van robotica is dat geen overbodige luxe.

Hoe werk je veilig samen met cobots?

Tekst: Ronald Bruins

Normen geven  handvatten hoe je aan de Machinerichtlijn kan voldoen. Michaël Neffgen van D&F Consulting hierover: ‘Boven normen staat de wet. In dit geval de Machinerichtlijn van de Europese Unie, in Nederland verwerkt in het Warenbesluit Machines.’ Daarin zijn opgenomen de veiligheids- en gezondheidscriteria waaraan machines moeten voldoen. Bijvoorbeeld: een fabriek moet draaiende onderdelen waar mogelijk afschermen (bij de bron) en risico’s vermijden door het aanbrengen van een vaste afscherming en als laatste stap waarschuwingsmarkeringen en procedures.

Hoe integreer je robots in de productielijn?

In het geval van robotica gelden NEN-EN-ISO 10218-1 (voor fabrikanten) en de NEN-EN-ISO 10218-2 (voor integratoren van systemen). Neffgen: ‘In essentie gaan deze over waar fabrikanten en integratoren aan moeten denken bij de veiligheid van de robots die zij onder handen hebben dan wel integreren. Dat gaat onder meer over de mogelijke gevaren van robots en de daarvoor gehanteerde risicoreducerende maatregelen. Denk aan veilige afstanden en snelheden waar je aan moet voldoen als je een kooi van een robot openmaakt.’ Ook de NEN-EN-ISO 11161, stammend uit 2007, is relevant. Neffgen: ‘Deze gaat over het integreren van robots in productielijnen. Hoe je omgaat met de lijn- en machine- noodstop? Moet de voorliggende machine ook uitschakelen bij betreden van de gevarenzone? Hoe kun je ervoor zorgen dat de veiligheidsfuncties en -systemen van de verschillende machines correct met elkaar gekoppeld worden?’

Hoe werk je veilig samen met cobots?

Als laatste noemt Neffgen de ISO/TS 15066. ‘Deze geeft fabrikanten, integratoren en gebruikers concrete richtlijnen over het veilig samenwerken met de cobots. Daar staat bijvoorbeeld in wat de impact van een robot op de mens in Newton maximaal mag zijn. Bijvoorbeeld als de mens in contact komt met de robot, maar ook als hij klem komt te zitten onder een cobot. De clou van cobots zit natuurlijk in het feit dat mens en machine juist met elkaar in aanraking komen. De beveiliging moet er dan ook niet langer op gericht zijn om botsingen uit te sluiten, maar moet er wel voor zorgen dat mensen zich geen pijn doen of geen verwondingen oplopen.’

Meer artikelen over dit onderwerp:

Vier trends in robotisering

Standaarden in robotica laten op zich wachten

Standaarden in robotica laten op zich wachten

Aan de slag met een autonome robot

Onderzoek naar de sociale factoren van robotisering

Cobot aan vooravond brede toepassing

Wat is een autonome robot?

Autonome robot in maakbedrijf nog een stap te ver?

Productie autonome inspectierobots voor explosiegevaarlijke omgevingen gestart

Autonome oogstrobot moet personeelstekort paprikakwekers oplossen

Cobot aan vooravond brede toepassing

Samenwerkende cobots bouwen hollewanddozen

 

Reageer op dit artikel